Aktuality

Komora ruší vzdělávací akce
12.03.2020 | Prezident

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci Česká lékařská komora ruší veškeré vzdělávací konference a kurzy pořádané komorou na centrální úrovni, a to zatím s platností do konce měsíce března.

I když mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vyhlášené dne 10.3.2020 konání okresních shromáždění ČLK umožňuje, doporučuji předsedům OS ČLK, aby jejich konání prozatím odložili. Lékaři jsou z pracovních důvodu vystaveni vysokému riziku, nemá smysl dále zvyšovat riziko přenosu nákazy. Nemocný lékař nikomu nepomůže.

O dalším postupu vás budeme průběžně informovat.

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK