Aktuality

Pravidla ČSHP ČLS JEP a APHPP pro domácí hospice během koronavirové epidemie
17.03.2020 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

11 doporučení pro hospicovou péči

Vzhledem k náročné epidemiologické situaci doporučujeme řídit se těmito pravidly: 

1)   do odvolání zastavit příjem klientů odlehčovacích služeb

2)   zajistit zákaz vstupu na Vaše pracoviště komukoliv bez roušky

3)   zajistit, aby zaměstnanci hospiců nevstupovali do domácnosti pacienta bez roušky či ochranného štítu a bez ochranných rukavic. Do doby plné disponibility ochranných pomůcek ze strany státu používání vlastních, provizorních.

4)   nevstupovat do rodin, kde nebudou mít všichni přítomní nasazenou roušku (stačí laická, látková atp.) - edukovat rodiny a trvat na tom. 

5)   upřednostňovat telefonickou a e-mailovou (či skype) komunikaci před osobní

6)   důsledně používat desinfekci rukou (při příchodu a odchodu z pracoviště či od pacienta)

7)   vyzvat na svých stránkách k zápůjčce/věnování roušek a ochranných štítů pro Vaše potřeby

8)   zajistit zákaz účasti na všech pracovních akcích, které nesouvisejí s přímou péčí o pacienty a jiným neodkladným výkonem práce

9)   systematicky a pravidelně provádět desinfekci pracovních prostorů

10)  poučit podřízené, pacienty a jejich rodiny o přijatých opatřeních

11)  přijatá opatření týkající se veřejnosti zveřejněte na webu a FB.

MUDr. Ilona Burdová

MUDr. Pavel Sieber

MUDr. Jana Vlková, Ph.D.

Předsednictvo České společnosti hospicové péče ČLS JEP

PhDr. et Mgr. Robert Huneš, MBA

Prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče