Aktuality

Doporučený postup SIL ČLS JEP léčby pacientů s prokázanou infekcí COVID 19
12.04.2020 | Prezident

V současné době není k dispozici žádná cílená léčba pacientů s COVID19. V textu zvažovaná léčba je experimentální, pro kterou dosud chybí dostatek validních dat a zůstává jednoznačně off label. Je nutno vždy zvážit, zda očekávaný přínos podání léčivého přípravku převáží nad případnými riziky.
 

Nastavení Cookies