Aktuality

MZ ČR - Aktualizace algoritmů testování a další postupy ze dne 20.4.2020
20.04.2020 | Prezident

Informace naleznete níže

Přílohy:

- Algoritmus testování osob s klinickými příznaky COVID-19 metodou PCR

- Algoritmus testování COVID-19 k ukončení karantény

- Kritéria pro ukončení karanténních opatření u osob s neprovedeným laboratorním vyšetřením nebo laboratorně nepotvrzeným onemocněním COVID-19 (kontakty)

- Livzon - návod k použití

- Doporučení k provádění Rapid testů pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost