Aktuality

Rozhodování u pacientů v intenzivní péči v situaci nedostatku vzácných zdrojů
14.11.2020 | Viceprezident

V souvislosti s aktuálním nárůstem pacientů COVID-19 směřovaných k zahájení intenzivní zdravotní péče stoupá pravděpodobnost výskytu situací rozporu mezi potřebou léčebné péče a
schopností zdravotnických zařízení ji poskytnout.

Žádná z rozhodnutí v situacích nutné alokace tzv. vzácných zdrojů nesmí být nahodilá a vždy musí reflektovat odborný, právní a etický rámec při řešení individuálních klinických situací.

Stanovisko bylo schváleno výborem ČSARIM dne: 9. 11. 2020
prof. MUDr. Černý Vladimír, Ph.D., FCCM - předseda výboru ČSARIM
Ukrajina 2022
 

Nastavení Cookies