Aktuality

Chovejme se slušně a důstojně jako lékaři a lékařky
11.10.2021 | Prezident

Vážené kolegyně a kolegové,
ve sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích se v souvislosti s nejistotou ohledně zdravotního stavu prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana objevily, a to bohužel i ze strany některých členů České lékařské komory, výroky urážlivé, nedůstojné lékařského stavu.

V této souvislosti chci všechny lékaře a lékařky upozornit na § 2 odst. 18 Etického kodexu České lékařské komory, který říká, že „Lékař si má být vědom své občanské úlohy i vlivu na okolí.“ Veřejně prezentované vulgární výroky na adresu nemocného člověka nejsou přijatelné a nesmí se stát normou lékařského jednání. Proto si vás všechny dovoluji z titulu funkce prezidenta profesní lékařské samosprávy požádat o dodržování pravidel elementární lidské slušnosti.

S kolegiálním pozdravem 

MUDr. Milan Kubek