Představenstvo ČLK

Kontaktní údaje
MUDr. Ivana Vraná
MUDr. Ivana Vraná
Funkce: člen představenstva
E-mail: vrana@nemjbc.cz
Telefon: +420 456 789 324

Osobní údaje:
Narozena 13.3.1954, vdaná, 4děti,manžel MUDr. Michael Vraný, primař chirurg. odd. Nemocnice Jablonec nad Nisou

Profesní údaje:
promoce 1979, LF UJEP Brno-dětské lékařství atestace pediatrie I. stupeň 1983 nadstavbová atestace neonatologie 1988 Licence pro výkon samost. lékařské praxe pediatrie neonatologie.

Lékařská praxe:
celkem 27let 1979-1990 Nemocnice Karviná Ráj, dětské odd.,z toho 3 roky odvodní dětský lékař 1990-dosud- Nemocnice Jablonec nad Nisou-dětské+novor. odd., vedoucí lékař neonatologického oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou

Politická příslušnost:
Nikdy nebyla v žádné politické straně.

ČLK:
2003 - 2005 místopředsedkyně OS ČLK Jablonec nad Nisou
2005 - 2015 předsedkyně OS ČLK Jablonec nad Nisou
od roku 2012 členka Etické komise ČLK
zvolena 2005, 2010, 2015 členka představenstva ČLK