Seznam školitelů dle SP č. 12

Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, I.interní klinika


Číslo akreditace: 0030/12/2019
Datum vydání: 20.06.2019
Datum ukončení: 20.06.2029
Ulice: Alej Svobody 80
Město: Plzeň
PSČ: 30460
Školitelé: MUDr. Michal Žourek, Ph.D.
Lék.výkony: F 016
Poznámka: