Tiskové zprávy

07.01.2008 - Úhradová vyhláška pro rok 2008
28.02.2009 |
Dne 20.12.2007 obdržela ČLK z ministerstva zdravotnictví hotový text tzv. úhradové vyhlášky. Česká lékařská komora neměla žádnou možnost znění vyhlášky ovlivnit. Ministr zdravotnictví nereagoval na návrhy komory, které mu s výzvou k jednání zaslala ČLK o.s. jako řádný účastník dohodovacího řízení.

Vzhledem k tomu, regulační poplatky alespoň v prvních měsících sníží
počty pacientů, dojde k poklesu počtu unikátních RČ a kvůli očekávané změně spektra pacientů (odpadnou tzv. banality) se zvýší náklady na jedno RČ a zdravotnické zařízení tedy snáze překročí limity pro regulace nákladů za léky a indukovanou péči. Kvůli očekávané míře inflace v roce 2008 (5 - 10 %) dojde tedy k poklesu reálných příjmů většiny ambulantních specialistů.