Tiskové zprávy

16.10.2008 - Ústavní soud: Povinné členství v lékařské komoře není neústavní
28.02.2009 |
Komora odrazila další útok politiků

Ústavní soud 14.10.2008 zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení § 3 odst. 1 zákona č. 220/1991 Sb. v platném znění. Proti tomuto konečnému rozsudku není žádný opravný prostředek. Komora tedy odrazila další útok politiků.
ČLK upozorňující na problémy ve zdravotnictví a hájící profesní zájmy svých členů je a vždy bude trnem v oku těch politiků, kteří považují zdravotnictví v lepším případě za černou díru na peníze, v horším pak za
svoji tučnou kořist.