Tiskové zprávy

30.10.2008 - Závazné stanovisko ČLK č. 1/2008 - Pravidla spolupráce mezi lékaři a farmaceutickými firmami
28.02.2009 |
Česká lékařská komora se jako člen CPME (Standing Committee of European Doctors) připojila k Deklaraci o spolupráci mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem, přijaté 9. dubna 2005 v Bruselu (dokument CPME 2005/069) jako společný dokument CPME a EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations - Evropská federace farmaceutických firem a společností).