Nastavení cookies

O čestné radě ČLK

Čestná rada komory vykonává disciplinární pravomoc vůči všem členům komory. Má 9 členů. Ze svých členů volí předsedu a místopředsedu. Členem čestné rady komory nemůže být člen jiného orgánu komory.Čestná rada komory může uložit za závažné porušení povinností člena komory jako disciplinární opatření pokutu od 3000 do 30 000 Kč, podmíněné vyloučení z komory nebo vyloučení z komory. Proti rozhodnutí čestné rady komory o uložení disciplinárního opatření podle odstavce 3 lze podat opravný prostředek. O opravném prostředku rozhoduje soud.

Dokumenty

Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy