Nastavení cookies

Úmluva na ochranu lidských práv

Úmluva o právech dítěte

Úmluva o právech dítěte se vztahuje i k některým úsekům poskytování zdravotních služeb nezletilým pacientům, mimo jiné stanoví i právo každé dotčené osoby vyjádřit se k problematice, která se dítěte týká, pokud je dítě na takové rozumové úrovni, že je schopno tvořit si samo své názory. Tuto právní ochranu nezletilého ve vztahu k poskytování zdravotních služeb obsahuje i Úmluva o lidských právech a biomedicíně.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod obsahuje ve znění jedenácti dodatkových protokolů, přijímaných Radou Evropy, lidská práva uznávaná signatáři úmluvy. Základní lidská práva obsažená v této úmluvě podrobněji rozvádí pro oblast zdravotnictví Úmluva o lidských právech a biomedicíně.

Evropská sociální charta

Evropská sociální charta obsahuje mimo jiné i právo na ochranu zdraví a právo na dostupnou lékařskou péči a pomoc.

Úmluva o závodních zdravotních službách

Úmluva o závodních zdravotních službách obsahuje závazky členských států při zajišťování zdravotní péče pro zaměstnance.

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy