Nastavení cookies

Důležitým oprávněním každého lékaře, který je členem České lékařské komory, je možnost využívat bezplatné právní podpory právní kanceláře ČLK, v němž pracují právníci s odborným zaměřením na medicínské právo. Každý člen komory má právo obrátit se na právníky ČLK s jakoukoli záležitostí související s výkonem lékařského povolání - právní podpora telefonickou konzultací, osobní konzultací, písemným, faxovým či e-mailovým dotazem, žádostí o posouzení smlouvy, vypracování podání (žádosti, žaloby, odvolání atd.) či jiné písemnosti. Na právní kancelář ČLK se ovšem nelze obracet ve věcech nesouvisejících s výkonem lékařského povolání, např. v občanskoprávních sporech čistě soukromého charakteru (např. sousedské spory, nájem bytu apod.), nebo ve věcech trestního řízení vedeného na základě podezření z trestného činu spáchaného mimo výkon lékařského povolání.

Právní kancelář ČLK poskytuje právní služby i orgánům ČLK. Jedná se o řešení podnětů ze strany prezidenta či jiných orgánů ČLK – představenstva, revizní komise, čestné rady, orgánů OS ČLK, pomoc a práci pro tyto orgány, ale také o podněty ze strany Policie ČR, soudů, Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších institucí, kterým je na základě zákona ČLK povinna poskytovat součinnost.Významnou součást práce právní kanceláře ČLK tvoří také legislativní činnost.

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy