Nastavení cookies

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zákon upravuje veřejné zdravotní pojištění; rozsah a podmínky, za nichž jsou na základě tohoto zákona ze zdravotního pojištění hrazeny zdravotní služby; způsob stanovení cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojistění (zejména vymezuje vzájemná práva a povinnosti pojištěnců, poskytovatelů a pojišťoven, včetně možnosti ukončení poskytování hrazených zdravotních služeb nebo postupu při výběrových řízeních na uzavření smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb, převody lékařských praxí či regulační poplatky.

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Zákon upravuje vznik, činnost a zánik resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven a jejich vztah k Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

Další dokumenty

 

Vyhláška č. 384/2007 Sb. obsahuje seznam skupin léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím.

Vyhláška č. 267/2012 Sb., se ruší ke dni 31.12.2014 Nálezem Ústavního soudu č. 77/2014 Sb. Dne 6.1.2015 nabyla účinnost novela zák. č. 48/1997 Sb., která vymezuje Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči v příloze č. 5 zák. č. 48/1997 Sb., v platném znění

 

 

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy