Nastavení cookies

Náležitosti žádosti o licence školitele upravuje ustanovení § 2 Stavovského předpisu č. 12 - Funkční licence ČLK

(1) Školitelem pro lékařský výkon je lékař, kterému byla na základě žádosti udělena licence komory o způsobilosti školit a vydávat osvědčení k výkonu stanovené diagnostické nebo léčebné metody (dále jen „licence školitele lékařského výkonu“).

(2) Podmínky pro udělení licence školitel  lékařského výkonu jsou:

a) členství v komoře;
b) licence komory k výkonu funkce vedoucí lékař - primář;
c) doporučení příslušné oborové komise vědecké rady komory a schválení vědecké rady komory;
d) samostatné vykonávání příslušné diagnostické nebo léčebné metody po dobu nejméně pěti let doložené potvrzením nadřízeného lékaře nebo jiným věrohodným způsobem; u metod na území ČR neprováděných nebo u metod, které nejsou v ČR běžně prováděny, je dostačující doporučení od zahraničního pracoviště, kterým žadatel doloží, že metodu zvládá a může ji samostatně provádět a vyučovat;
e) platný diplom celoživotního vzdělávání;
f) doklad o pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu s akreditovaným pracovištěm; pokud pracoviště ještě není akreditováno, pak nedílnou součástí žádosti je i žádost o akreditaci pracoviště dle § 3 tohoto předpisu;
g) od 1. 1. 2002 doporučení od školitele pro stejný lékařský výkon, u kterého se žadatel výkon učil nebo doporučení pracoviště, které  je akreditovaným pracovištěm pro tento výkon.

(3) O udělení licence školitele lékařského výkonu rozhoduje představenstvo komory na základě žádosti, po splnění podmínek uvedených v příloze tohoto předpisu. 

Formulář žádosti o licenci školitelele naleznete zde

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy