Nastavení cookies

GDPR - Implementace nařízení (EU) 2016/679 v běžné lékařské ordinaci - vzory dokumentů

Vzory potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče a potvrzení o ošetření (vyšetření) uchazeče

Metodické pokyny MZ ČR a ÚZISu k implementaci obecného nařízení GDPR

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku)

Vzory smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb na dobu neurčitou

 

Podmínkou pro uzavření smlouvy s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou je souhlas poskytovatele zdravotních služeb (lékaře) s novou přílohou č. 2 k této smlouvě, kterou tato zdravotní pojišťovna lékaři předloží.

Vzor námitky proti vyúčtování zdravotních služeb

Vzor oznámení dle ust. § 89a zák. č. 361/2000 Sb., v platném znění

Při plnění oznamovací povinnosti dle ust. § 89a zák. č. 361/2000 Sb., v platném znění, se lékař omezí pouze na sdělení posudkového závěru. V oznámení lékař neuvádí informace o zdravotním stavu pacienta, nesděluje důvody omezení způsobilosti k řízení motorových vozidel či důvody nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel. V případě nejasností kontaktuje právní kancelář ČLK.

Vzor informovaného souhlasu

Vzor záznamu o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb - revers

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy