Nastavení cookies

Lékař se stává členem ČLK na základě žádosti o přijetí, kterou předkládá na okresní (obvodní) sdružení ČLK, a to dle místa pracoviště nebo trvalého bydliště. Seznam s kontakty na jednotlivá okresní (obvodní) sdružení ČLK je uveden v sekci ČLK / Okresní sdružení. Povinnou přílohou žádosti o přijetí za člena je úředně ověřená fotokopie absolventského diplomu, popř. potvrzení o ukončení studia na lékařské fakultě. V případě, že žadatel vystudoval lékařskou fakultu mimo území České republiky, avšak v rámci Evropské unie, přikládá k žádosti o přijetí dále rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na našem území. V případě, že žadatel vystudoval lékařskou fakultu mimo ČR a EU, dokládá navíc i nostrifikaci absolventského diplomu, kterou provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR či Univerzita Karlova v Praze.

Po schválení žádosti o přijetí za člena ČLK je lékař zapsán do registru členů ČLK a následně obdrží certifikát o přijetí za člena ČLK.

Kontaktní osoba

Hrdličková Veronika
Tel: +420 585 222 218
Mobil: +420 603 417 168
Email: sekretariatolomouc@clkcr.cz, registr@clkcr.cz
Fax: +420 587 301 818

Mohlo by vás zajímat

Důležité informace

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy