Nastavení cookies

O etické komisi

Etická komise České lékařské komory je poradním sborem orgánů České lékařské komory pro etické otázky spojené s výkonem lékařského povolání.Etickou komisi volí a odvolává představenstvo komory na návrh předložený prezidentem komory.Etická komise má 5 až 15 členů, jejími členy mohou být i osoby bez medicínského vzdělání. Etickou komisi však musí tvořit alespoň z 1/3 lékaři.Podmínkou členství v etické komisi je občanská bezúhonnost, výslovný souhlas s volbou, souhlas se zveřejněním jména, pracoviště a informace o členství v etické komisi, závazek zachování mlčenlivosti o projednávaných záležitostech důvěrného charakteru, závazek oznámit bezodkladně všechny okolnosti nebo skutečnosti, které by mohly vzhledem ke vztahu člena etické komise ke konkrétnímu projednávanému problému vést ke vzniku nebo by přímo zakládaly konflikt zájmů.Funkce člena etické komise je nezastupitelná a čestná.

Dokumenty

Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy