Nastavení cookies

Náležitosti žádosti o akreditaci školícího pracoviště upravuje ust. § 3 SP č. 12.

(1) Akreditovaným pracovištěm pro výuku specializovaných diagnostických a léčebných metod je klinika, oddělení nebo ambulance zdravotnického zařízení, pokud je držitelem akreditace komory k výchově a školení lékařů ve stanoveném léčebném nebo diagnostickém výkonu (dále jen „lékařský výkon“).

(2) Žádost o akreditaci školícího pracoviště podává kanceláři komory statutární zástupce příslušného zdravotnického zařízení. Žádost musí obsahovat:

a) název lékařského výkonu,
b) počet a jména lékařů splňujících podmínky pro přiznání licence školitel lékařského výkonu a doklady o licenci školitelů lékařského výkonu, kteří budou výuku zajišťovat. Pokud na pracovišti zatím není lékař s licencí školitel lékařského výkonu, musí žádost současně obsahovat komplexní materiály lékaře, který o vydání této licence žádá. Žádost o licenci školitele lékařského výkonu je v takovém případě nedílnou součástí žádosti o akreditaci, bez které ji nelze vydat.
c) popis technického vybavení pracoviště stvrzený odborným zástupcem pracoviště,
d) průkazný doklad o počtu provedených výkonů v posledních 3 letech,
e) vyjádření příslušné oborové komise vědecké rady komory a schválení vědecké rady komory.

(3) O udělení akreditace školícího pracoviště rozhoduje představenstvo komory na základě žádosti  po  splnění  podmínek  uvedených v příloze tohoto předpisu. 

Formulář žádosti o akreditaci školícího pracoviště naleznete zde

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy