Nastavení cookies

Bránit se musíme společně

05.01.2023 | Prezident

Chceme-li obstát, musíme se bránit společně. Jste-li soukromým lékařem či lékařkou, dejte komoře plnou moc, abychom vás mohli zastupovat a hájit vaše zájmy.

Vážené kolegyně a kolegové,

   úvodem mi dovolte, abych vám jako prezident vaší profesní samosprávy popřál pevné zdraví a šťastný nový rok 2023.

   Přál bych si, abychom mohli na loňský rok vzpomínat jako na rok špatný, neboť rok letošní i léta následující budou pro nás pro všechny jen a jen lepší a úspěšnější. Bohužel, přinejmenším z ekonomického hlediska, zlepšování situace lékařů a zdravotníků nic nenasvědčuje.

   Naše zdravotnictví v uplynulých letech v průběhu opakujících se epidemických vln podalo obrovský výkon. Díky enormnímu nasazení lékařů, zdravotních sester i dalších zdravotníků se nám podařilo zachránit desítky tisíc lidských životů. Navíc jsme dokázali udržet v chodu ekonomiku a zabránit tak dalším stamiliardovým ztrátám.

   Místo poděkování jsme od politiků dostali prapodivný dárek v podobě úhradové vyhlášky, kvůli které se propadnou reálné příjmy prakticky všech poskytovatelů zdravotních služeb, včetně soukromých lékařů.

   Tak jako všichni občané, i zdravotníci se musí vyrovnávat s všeobecným zdražováním. Tak jako ostatní podnikatelé, tak také soukromí lékaři se musí vypořádávat s růstem cen prakticky veškerého zboží a služeb. Tak jako ostatní podnikatelé, tak se i nemocnice, léčebny a ambulantní lékaři musí vyrovnávat s oprávněnými požadavky svých zaměstnanců na růst platů a mezd. Na rozdíl od ostatních podnikatelů však ve zdravotnictví poskytovatelé služeb nemají možnost upravovat jejich cenu v souladu s rostoucími náklady. O cenách zdravotní péče i o výši úhrad, které nám za ni pojišťovny platí, rozhodl ministr Válek a jeho arogantní úředníci.

   Většina ekonomů se sice shoduje na tom, že příčinou deficitu státního rozpočtu rozhodně nejsou výdaje na zdravotnictví, stejně tak jako příčinou současné vysoké míry inflace není výše platů a mezd. Přesto ministr Válek zcela nesmyslně obětoval minimálně 14 miliard korun, které měly podpořit systém veřejného zdravotního pojištění, a místo toho skončily v bezedné jámě státního rozpočtu.

   Ekonomická destabilizace již beztak personálně zdevastovaného zdravotnictví za současné mimořádné bezpečností situace je hloupost, na kterou doplatíme my všichni. Nejvíce soukromí lékaři, kterým, na rozdíl od nemocnic, na provoz praxí nikdo nepřispěje. Jediným zdrojem našich příjmů jsou úhrady od zdravotních pojišťoven, které nám kvůli rozhodnutí ministra Válka zvyšující se náklady nepokryjí.

    Tak jako v uplynulých letech, tak i tentokrát jsem se snažil přesvědčit o nezbytnosti zvyšování úhrad za zdravotní péči přímo předsedu Vlády ČR. Pan premiér Fiala nám bohužel v této věci nepomohl a zůstal loajální k rozhodnutí svého vicepremiéra a ministra zdravotnictví profesora Válka.

    Rozhodnutí ministra Válka ochudit zdravotnictví o miliardy korun je jistě jednou z příčin ekonomických problémů, do kterých se zdravotnictví v letošním roce bude propadat. Nemůžeme však všechno svádět jen na ministra a jeho arogantní, vůči lékařům nepřátelsky naladěné úředníky. To by bylo příliš velké zjednodušení. Hlavní příčinou našich problémů je nejednotnost lékařského stavu, která politikům jednajícím v souladu s poučkou: „Divide et impera“ situaci ulehčuje.

    Doslova učebnicovým příkladem je dohodovací řízení o úhradách zdravotní péče, v jehož rámci se navzájem škorpí desítky různých organizací poskytovatelů zdravotních služeb, místo aby společně tlačily na zdravotní pojišťovny.

    Výsledky dohodovacího řízení sice mohou být někdy na první pohled komické. Tak jako na jaře roku 2022, kdy zástupci poskytovatelů v několika segmentech přehlasovali komoru a podepsali pro své členy tak nevýhodné dohody, že je nakonec ani ministerstvo zdravotnictví nemohlo posvětit. Důsledky tohoto selhání však budou mít v roce 2023 tragický dopad na poskytovatele zdravotních služeb v podobě ministerské úhradové vyhlášky, která ani nekryje nárůst našich nákladů.

    Mohu vám slíbit, že Česká lékařská komora se pod mým vedením bude i nadále ze všech sil snažit prosazovat pro lékaře dobré profesní podmínky, a to včetně podmínek ekonomických. Ostatně pokud má komora plnit úlohu garanta kvality lékařské péče a strážce etiky výkonu lékařského povolání, musí se samozřejmě zajímat jak o problematiku financování zdravotnictví, tak i o příjmy lékařů.

    O tom, zda a v jaké míře budeme úspěšní, o tom však rozhodujete právě vy a právě teď. Pokud si přejete, aby vaše zájmy hájila nejsilnější lékařská organizace - profesní samospráva, kterou si platíte, pak zašlete svoji plnou moc k zastupování v dohodovacím řízení právě ČLK-o.s.

    Čím více plných mocí ČLK-o.s. od vás obdrží, tím budeme společně silnější, a tím více toho dokážeme pro soukromé lékaře prosadit. A v neposlední řadě, proč byste platili podruhé za něco, co vám bezplatně poskytuje komora, jejímiž členy beztak všichni jsme.  

    Vzhledem k tomu, že mandátová komise DŘ každoročně některé plné moce zpochybňuje a jejich platnost neuznává, prosím pro jistotu o zaslání plné moci i ty z vás, kdo jste tak již v minulosti učinili. Zároveň připomínám, že jeden poskytovatel zdravotních služeb může zplnomocnit v rámci segmentu jen jednu organizaci, přičemž nová plná moc navíc ruší platnost těch předcházejících. 

    Podepsanou plnou moc lze zaslat na adresu: ČLK-o.s., Dům lékařů, Drahobejlova 27, 190 00 Praha 9, případně je možno originál plné moci dodat vašemu (či jakémukoliv jinému) OS ČLK. Další možností je zaslání plné moci e-mailem nebo datovou schránkou. V těchto případech je však nutno, aby byl plná moc elektronicky podepsána, přičemž můžete využít elektronický podpis, který užíváte v rámci vystavování e-receptů.

    S kolegiálním pozdravem a přáním všeho dobrého              

Milan Kubek

Název Velikost
plná moc ČLK o.s. dohodovací řízení.pdf 1.8 MB
Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy