Nastavení cookies

Jednání prezidentů profesních komor s předsedou Vlády ČR a některými ministry

20.05.2024 | Prezident

   Další z pravidelných setkání předsedy Vlády ČR s prezidenty profesních komor zřizovaných zákony se uskutečnilo 16.5.2024 za účasti ministrů financí, vnitra, spravedlnosti, pro místní rozvoj, zdravotnictví.

   Dr. Kubek jménem ČLK navrhnul tato témata pro jednání:

- Zákon o lobbování

Tak jako další profesní komory, ani ČLK nemůže souhlasit s tím, aby byla považována za lobbistickou organizaci.

- Vyhláška o soudních znalcích v rozporu se zákonem

Přetrvává rozpor vyhlášky č. 505/2020 Sb. se zákonem o znalcích, který jako jednu z podmínek stanoví získání osvědčení o odborné způsobilosti vydané příslušnou profesní komorou zřízenou zákonem.

- Nedostatečná právní ochrana zdravotníků

ČLK nadále marně požaduje novelu trestního zákoníku, která zajistí zdravotníkům obdobnou právní ochranu, jakou mají úřední osoby.

- Neplnění závazků vyplývajících z dohody z 8.12.2023 ze strany Ministerstva zdravotnictví

Dohoda podepsaná vicepremiérem Válkem pod gescí předsedy Vlády ČR vedla k ukončení protestní akce zdravotníků. Pokud nebude Mz plnit své závazky nemůžeme vyloučit opakování protestních akcí. Situaci dále vyostřuje oprávněná nespokojenost soukromých lékařů – ambulantních specialistů, které ministr zdravotnictví svojí tzv. úhradovou vyhláškou ekonomicky poškodil v letošním roce, přičemž v tomto neblahém trendu s největší pravděpodobností hodlá pokračovat. Nejenom lékařky a lékaři pracující v nemocnicích, ale rovněž ambulantní specialisté mají plnou podporu ze strany vedení České lékařské komory.

   Některá z projednávaných témat:

- Zákon o lobbování na základě stanoviska Legislativní rady vlády a Rady vlády pro boj s korupcí byly profesní komory zřizované zákony zařazeny mezi lobbistické organizace. Toto stanovisko Vlády ČR je již neměnné bez ohledu na slib premiéra Fialy z jara 2023. Komory se pokusí zákon změnit cestou poslaneckých návrhů. Jeden z nich podává poslanec Dr. Brázdil.

 

- Neplnění závazků vyplývajících z dohody z 8.12.2023 ze strany Ministerstva zdravotnictví

Ministr Válek informoval, že 22.5.2024 se bude konat jednání ministrů zdravotnictví a práce se zástupci zdravotníků. Toto se však týká novely zákoníku práce. Dále slíbil, že 24.5.2024 ředitel odboru JUDr. Policar předloží členům pracovní skupiny návrh zákona o odměňování zdravotníků, aby jednání mohla pokračovat. Tato tvrzení sice vypadají účelově, ale předseda Vlády se s tímto vysvětlením spokojil.

  Prezident ČLK Dr. Kubek dále upozornil na skutečnost, že podle dosavadního průběhu DŘ o úhradách zdravotní pojišťovny nebudou mít dostatek peněz na úhradu státem objednávané zdravotní péče v reálných cenách. Tuto finanční nerovnováhu by měla vláda urychleně řešit. Dále kvůli množstvím neřešených problémů v resortu vyzval ministra Válka k tomu, aby jednal s prezidenty tří zdravotnických komor o situaci v resortu podrobněji, což formát setkání dvanácti profesních komor se zástupci vlády neumožňuje.

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy