Nastavení cookies

Ministerstvo neplní dohodu uzavřenou se zdravotníky

20.05.2024 | Prezident

Tiskové prohlášení a kompletní videozáznam z tiskové konference nalezete naleznete níže.

    Od podpisu Dohody uplynulo již 165 dní a pokud Vláda hodlá zdravotníky podvést, tak jak to učinila po akci „Děkujeme, odcházíme“, budou další razantní protesty zdravotníků nevyhnutelné.

    Dohoda s Vládou ČR podepsaná vicepremiérem a ministrem zdravotnictví Válkem pod gescí premiéra Fialy dne 8.12.2023 vedla k ukončení protestní akce zdravotníků. Pokud nebude Ministerstvo zdravotnictví své závazky plnit, nemůžeme vyloučit opakování protestních akcí.

    Situaci v resortu navíc vyostřuje oprávněná nespokojenost soukromých lékařů – ambulantních specialistů, které ministr zdravotnictví svojí tzv. úhradovou vyhláškou v letošním roce ekonomicky poškodil a v tomto neblahém trendu navíc hodlá pokračovat.

   Nejenom lékařky a lékaři pracující v nemocnicích, ale rovněž soukromí lékaři včetně ambulantních specialistů mají plnou podporu ze strany vedení České lékařské komory.

 

Příprava zákona o odměňování ve zdravotnictví se opožďuje

   Závazek Vlády připravit zákon o odměňování zdravotníků, který by nabyl účinnosti od 1.1.2025 byl jedním z hlavních důvodů, proč lékaři koncem loňského roku svůj protest ukončili. 

   Zákon by měl sjednotit odměňování ve všech nemocnicích, v lůžkových zdravotnických zařízeních, která mají smlouvu s veřejnými zdravotními pojišťovnami a měl by garantovat prostřednictvím speciální tarifní tabulky lékařům za základní pracovní dobu příjem ve výši 1,5 až 3 násobku průměrné mzdy, a to v závislosti na dosažené kvalifikaci a délce praxe.

   V souladu s prosincovou dohodou by zákon měla připravit pracovní skupina, jejíž členem byl za ČLK jmenován ministrem zdravotnictví prezident ČLK MUDr. Milan Kubek.   

   Samotné vytváření pracovní skupiny trvalo bezmála dva měsíce a její první jednání se uskutečnilo teprve 15. 2. 2024. Vedle signatářů dohod z 8. 12. 2023 se ho účastnili další osoby nominované ministrem Válkem: Česká asociace sester, lékárníci, Svaz zdravotních pojišťoven, Sdružení soukromých nemocnic, Unie zaměstnavatelských svazů a dále zástupci ministerstva. Někteří členové takto nesmyslně sestavené pracovní skupiny místo jednání o tom, jak konkrétně Vláda svůj závazek splní, zpochybňovali samotný princip sjednocení odměňování za práci v lůžkových zdravotnických zařízeních majících smlouvy s veřejnými zdravotními pojišťovnami. Ministr Válek se jednání neúčastnil a postoj úředníků z jeho ministerstva připomínal ze všeho nejvíce obstrukce. 

   Druhé jednání se konalo 7. 3. 2024. Po delší neplodné debatě, kdy se někteří účastníci jednání opětovně vyjadřovali proti sjednocení pravidel odměňování, byl přijat návrh prezidenta ČLK, aby do příštího jednání plánovaného na 2. 4. 2024 ministerstvo zdravotnictví předložilo první konkrétní návrh zákona.

   Třetí jednání bylo plánováno na úterý 2. 4. 2024, tedy den po Velikonocích. Ministerstvo požadované podklady nepřipravilo a den před svátky večer termín zrušilo.

   Česká lékařská komora ani odborové organizace do dnešního dne neobdržely z Ministerstva zdravotnictví žádné konkrétní návrhy. Čas ubíhá a důvodné podezření, že ministr Válek závazek splnit nehodlá, je stále opodstatněnější.

   Vzhledem k tomu, že dohoda byla dne 8. 12. 2023 slavnostně podepsána pod dohledem předsedy Vlády ČR, požádaly 3. 4. 2024 odborové organizace spolu s ČLK o jednání premiéra Fialu. Na tuto žádost odpověděl jménem předsedy Vlády ČR jeho hlavní poradce Ing. Jakub Kajzler tak, že v současnosti premiér Fiala nevidí důvod zapojovat se osobně do jednání o plnění dohody, jejíž obsah osobně sjednával, a která byla podepsána pod jeho dohledem.

 

Jednání s premiérem Fialou

   Dne 16.5.2024 se uskutečnilo další z pravidelných setkání předsedy Vlády ČR a některých dalších členů kabinetu s prezidenty profesních komor zřízených zákonem. Nebylo opomenuto ani téma neplnění závazků vyplývajících z dohody ze dne 8.12.2023 ze strany Ministerstva zdravotnictví, jehož projednávání ČLK požadovala.

    Na výtku ze strany prezidenta ČLK reagoval ministr Válek tím, že informoval o jednání o zákoníku práce plánovaném na 22.5.2024. Po upozornění, že hlavní problém je jinde, tedy v liknavém přístupu ministerstva k přípravě zákona o odměňování zdravotníků, přislíbil ředitel odboru JUDr. Policar předložit návrh tohoto zákona do 24.5.2024. Jakkoli takové tvrzení vypadá účelově, tak předseda Vlády se s tímto vysvětlením spokojil.

 

Pojišťovny nemají peníze na úhradou zdravotní péče v roce 2025 v reálných cenách

  Dr. Kubek předsedu Vlády Fialu i přítomné ministry financí Stanjuru a zdravotnictví Válka upozornil na skutečnost, že podle dosavadního průběhu dohodovacího řízení o úhradách na rok 2025 zdravotní pojišťovny nebudou mít dostatek peněz na úhradu státem objednávané zdravotní péče v reálných cenách. Tuto finanční nerovnováhu, na kterou patrně z osobních důvodů neupozorňují ředitelé zdravotních pojišťoven, musí Vláda okamžitě začít řešit.

   Kvůli velkému množství neřešených problémů v resortu zdravotnictví žádá prezident ČLK ministra Válka, aby svolal jednání s prezidenty zdravotnických komor (ČLK, CŠK, ČLnK), kterého se bude jako ministr a místopředseda Vlády ČR osobně účastnit. 

20.5.2024

Záznam z tiskové konference naleznete níže:

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy