Nastavení cookies

Jednání o zákoníku práce

30.05.2024 | Prezident

   Dne 30.5.2024 se za účasti ministrů Jurečky a Válka uskutečnilo další kolo jednání o novele zákoníku práce. Konkrétně se jedná o pozměňovací návrh týkající se specificky zdravotnictví ke Sněmovnímu tisku č. 663, tedy k tzv. “transpoziční novele“, která je Sněmovnou projednávána. Návrh by měl být projednáván tak, aby mohl být schválen na schůzi po 24.6.2026. Účinnost je předpokládána od 1.8.2024.

  • Navrhuje se umožnit zdravotnickým zařízením s nepřetržitým provozem nebo poskytovatelům zdravotnické záchranné služby rozvrhnout zaměstnancům předem delší směnu, než je 12 hodin, což umožňuje stávající obecná právní úprava (nad tento rozsah může zaměstnancem konat jen práci přesčas, která je z povahy věci neplánovaná a nahodilá). Nově by bylo možné stanovenému okruhu zdravotnických pracovníků rozvrhnout až 24hodinovou směnu. Tím bude umožněno zaměstnavatelům lépe naplánovat a zajistit kontinuitu poskytování zdravotní péče pacientům po dobu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
  • V návaznosti na výše uvedené se navrhuje zavést nový příplatek za zvýšenou zátěž zaměstnance ve zdravotnictví spojenou s prodlouženou pracovní dobou. Příplatek přísluší za 13. a každou další hodinu odpracovanou v téže směně v nepřetržitém provozu. Sazba příplatku za 13. a každou další hodinu odpracovanou podle se u mzdy navrhuje ve výši nejméně 20 % průměrného hodinového výdělku a u platu jako pevná sazba 20 % průměrného hodinového výdělku. Toto by se mělo týkat všech zaměstnanců, tedy i těch se zkráceným pracovním úvazkem nebo pracujícím na dohody.
  • Navrhuje se zrušit možnost jednostranně ukončit dohodu o výkonu práce až 24 hodin během 26 hodin po sobě jdoucích, kterou má nyní zaměstnanec v prvních 12 týdnech po sjednání uvedené dohody. Od počátku tedy bude platit sjednaná výpovědní lhůta.
  • Navrhuje se ponechat zaměstnavatelům možnost poskytování náhradní doby nepřetržitého odpočinku v týdnu vymezenému okruhu zaměstnanců ve zdravotnictví, pokud dojde k jeho zkrácení, v období až 4 týdnů po sobě jdoucích. Bez přijetí předmětného návrhu tato možnost poskytování a vyrovnávání odpočinku skončí dnem 30. 6. 2024 a nadále se pro tyto zaměstnance uplatní standardní právní úprava umožňují vyrovnání v období jen v délce 2 týdnů tak, jako je tomu u jiných zaměstnanců.
  • Navrhuje se zaměstnancům vykonávajícím povolání lékaře, zubního lékaře, nebo farmaceuta zakotvit právo na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu, a to ve vyjmenovaných případech zvyšování kvalifikace podle zákona č. 95/2004 Sb. Konkrétně jde o nejméně 5 pracovních dnů na přípravu a vykonání zkoušky po ukončeném vzdělávání v základním kmeni a nejméně 10 pracovních dnů na přípravu a vykonání atestační zkoušky.

Obdobně se pak navrhuje i v případech prohlubování kvalifikace podle zákona č. 95/2004 Sb. a to nejméně 5 pracovních dnů na přípravu a vykonání zkoušky po ukončeném vzdělávání v jiném než prvním základním kmeni a nejméně 10 pracovních dnů na přípravu a vykonání atestační zkoušky, kterou se ukončuje specializační vzdělávání v jiném než prvním specializačním oboru, do kterého byl zaměstnanec zařazen, nebo závěrečné zkoušky nástavbového oboru.

Pracovní volno před zkouškou by měli mít v délce nejméně 5 pracovních dní v obdobných případech také nelékaři.

   Na výše uvedeném znění pozměňovacího návrhu k tzv. transpoziční novele zákoníku práce se dohodli představitelé zaměstnanců i zaměstnavatelů. Přítomní ministře práce a sociálních věcí i zdravotnictví slíbili, že vládní koalice nepodá prostřednictví svých poslanců k tomuto návrhu žádné další pozměňovací návrhy a pokud někdo například z řad opozice podobný návrh podá, pak jej ministři ani koalice nepodpoří.

   Opakující se požadavek ředitelů nemocnic, z nichž někteří by chtěli zákoník práce zrušit úplně, formulovaný asociacemi nemocnic a podporovaný zaměstnavatelskými svazy, které však nebyly mezi signatáři dohody z 8.12.2023, na prolomení hranice maximálního množství přesčasové práce ve výši 416 hodin ročně, však stále trvá. Je vznášen opakovaně bez ohledu na to, že omezení limitem 416 hodin ročně platí v ČR již déle než 10 let. Pro ČLK je prolamování tohoto limitu nepřijatelné. Jsme si dobře vědomi toho, jakými způsoby bývá „dobrovolná“ přesčasová práce v nemocnicích zejména v případě mladých lékařek a lékařů ve skutečnosti vynucována.

   Další novela zákoníku práce, tedy tzv. „Flexi novela“ by měla nabýt účinnosti od 1.1.2025 a je nepochybné, že ředitelé nemocnic se budou snažit prolomení či dokonce úplné zrušení maximálního množství přesčasové práce znovu navrhovat. Pravděpodobně se jim dostane přímé či nepřímé podpory také ze strany Vlády ČR. Nebudou to jednoduchá jednání.

MUDr. Milan Kubek

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy