Nastavení cookies

Žádejte Diplomy celoživotního vzdělávání

11.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Každý člen ČLK, který splňuje podmínku získání alespoň padesáti kreditů během uplynulých pěti let,  by si měl ve vlastním zájmu do konce roku 2012 zažádat u svého okresního sdružení ČLK o vystavení Diplomu celoživotního vzdělávání. Nová pravidla platná od příštího roku budou totiž klást na lékaře přísnější požadavky tak, aby naše diplomy byly kompatibilní a plnohodnotné v rámci celé Evropské unie.

 

 Každý, kdo splňuje podmínku získání alespoň padesáti kreditů během uplynulých pěti let, měl by si ve vlastním zájmu do konce roku 2012 zažádat u svého okresního sdružení ČLK o vystavení Diplomu celoživotního vzdělávání. Nová pravidla platná od příštího roku budou totiž klást na lékaře přísnější požadavky tak, aby naše diplomy byly kompatibilní a plnohodnotné v rámci celé Evropské unie.
   
   Celoživotní vzdělávání garantované Českou lékařskou komorou dosud nebylo plně kompatibilní s evropským systémem garantovaným UEMS. Hlavní překážkou bránící uznávání našich diplomů celoživotního vzdělávání v zahraničí byly jednoznačně příliš nízké požadavky kladené na lékaře pro získání tohoto diplomu. Podmínka nasbírání padesáti kreditů během pěti let byla skutečně pouze formálním požadavkem, k jehož splnění stačilo například vyplnit každý rok jeden jediný autodidaktický test v akreditovaném časopise. Skutečnost, že požadavky kladené na lékaře v rámci celoživotního vzdělávání garantovaného ČLK byly příliš mírné, rovněž komoře znemožňovala vyjednat nějaké ekonomické zvýhodnění pro držitele diplomů celoživotního vzdělávání.
 
   Představenstvo ČLK po opakované diskusi s předsedy okresních sdružení schválilo na svém červnovém zasedání zásadní novelu Stavovského předpisu č. 16 – Systém celoživotního vzdělávání lékařů, která přináší tyto změny:
  • Počet kreditů nezbytných pro vydání Diplomu celoživotního vzdělávání se zvyšuje z dosavadních 50 za 5 let na 150 za 5 let. Pro toto ustanovení platí přechodné období umožňující všem lékařům, kteří splňují dosavadní podmínku padesáti kreditů získaných v uplynulých pěti letech, aby si do konce roku zažádali o vydání Diplomu platného na pět let podle původních pravidel.
  • Novinkou je odstranění limitace maximálního počtu kreditů udílených za účast na vícedenních vzdělávacích akcích, což znamená, že každý vzdělávací den bude posuzován samostatně a účastníci prestižních kongresů či frekventanti stáží na specializovaných pracovištích budou zvýhodněni.
  • V souladu s praxí většiny států EU došlo k úplnému zrušení kreditového ohodnocení pro publikační a přednáškovou činnost. U těchto aktivit totiž není možno objektivně posoudit jejich přínos, přičemž nelze ani zamezit jejich neustálému opakování. Dosavadní hodnocení publikační a přednáškové činnosti jako jedné z forem celoživotního vzdělávání znevýhodňovalo lékaře v terénu vůči lékařům z klinických pracovišť, pro které je přednášková a publikační činnost součástí jejich běžné náplně práce.
  • Navzdory úvahám o prodloužení délky jedné vyučovací hodiny nakonec zůstává zachována délka jedné vyučovací hodiny na úrovni 45 minut.
  Celý text Stavovského předpisu číslo 16 naleznete spolu s ostatními stavovskými předpisy na www.lkcr.cz v sekci legislativa ČLK.
   
   Počty kreditů vyžadovaných k získání diplomu celoživotního vzdělávání (CME) v zemích s pro lékaře povinným celoživotním vzděláváním:
 
Země CME povinné Počet kreditů za rok Počet kreditů za období
 Rakousko ano 50 150 (3 roky)
Belgie ano 200 Neuvedeno
Něměcko ano 50 250 (5 let)
Řecko ano Neuvedeno Neuvedeno
Maďarsko ano 50 250 (5 let)
Irsko ano 50 250 (5 let)
Itálie ano 50 150 (3 roky)
Nizozemí ano 40 200 (5 let)
Rumunsko ano 40 200 (5 let)
Slovensko ano 50 250 (5 let)
Chorvarsko ano 120 Neuvedeno
Velká Británie ano 50 250 (5 let)
Baltické státy ano 40 200 (5 let)
Polsko ano 40 200 (5 let)
Slovinsko ano 75 Neuvedeno
Švýcarsko ano 50 150 (3 roky)
Kypr ano 50 150 (3 roky)
ČR (dosud) ano 10 50 (5 let)
ČR (od roku 2013) ano 30 150 (5 let)
 

 Pokud má však být vzdělávání garantované komorou skutečně kvalitní, pokud mají být naše diplomy uznávány v rámci celé EU a pokud chceme pro jejich držitele vyjednat nějaké ekonomické zvýhodnění typu příplatku k platu či bonusu od zdravotních pojišťoven, nemohli jsme se zpřísněním požadavků ani schválením změn zpřehledňujících celý systém otálet. Česká lékařská komora má sice nespornou výhodu, že jako jediná instituce v ČR má pro lékaře propracovaný systém celoživotního vzdělávání kombinující jeho různé formy včetně moderního e.learningu a že vede registr vzdělávacích akcí a zároveň také eviduje účast jednotlivých lékařů. Přesto však hrozilo nebezpečí, že pokud by podmínky kladené komorou na lékaře v rámci celoživotního vzdělávání zůstávaly i nadále příliš mírné, mohl by organizaci celoživotního vzdělávání převzít stát, jehož úředníci by lehce vytvořili podobný paskvil, jaký dnes ztrpčuje život a vytahává peníze z kapes zdravotním sestrám. Změny SP-16 jsou příspěvkem komory k zlepšování kvality celoživotního vzdělávání lékařů a tím i ke zvyšování úrovně a bezpečnosti lékařské péče. Další službou pro členy komory v oblasti vzdělávání je elektronizace registrace vzdělávacích akcí a přihlašování se na ně ze strany lékařů. O dalších novinkách připravených oddělením vzdělávání se dočtete v příštích číslech časopisu Tempus.

 
MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK 
Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy