Nastavení cookies

Všem ambulantním specialistům nabídne VZP smlouvy na dobu neurčitou

24.09.2013 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Na základě dohody s Českou lékařskou komorou nabídne Všeobecná zdravotní pojišťovna všem ambulantním specialistům smlouvy na dobu neurčitou.

 

 

Smlouvy budou vypověditelné z obou stran pouze z vyjmenovaných důvodů, na kterých se ČLK a VZP dohodnou. To je zásadní rozdíl oproti návrhu bývalého ministra Hegera, který chtěl sice uzákonit smlouvy na dobu neurčitou, avšak vypověditelné ze strany pojišťoven bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3 roky pro ambulantní a 5 let pro lůžková zdravotnická zařízení. Tím by dostal soukromé lékaře do ještě větší závislosti na zdravotních pojišťovnách.
 
Dohoda ČLK s VZP by měla posílit postavení ambulantních specialistů na úroveň praktických lékařů. Zatím co 96 % praktických lékařů získalo od pojišťoven smlouvy na dobu neurčitou již v roce 2007 na základě tzv. dohody Horák - Kubek, která vycházela z vyhlášky bývalého ministra Ratha, ambulantním specialistům toto jeho nástupce Julínek znemožnil. Z ambulantních specialistů tak 88 % (celkem 6 558 soukromých praxí) končí smlouvy s VZP do konce roku 2015. 
 
Jednání o smlouvě na dobu neurčitou, kterou by pojišťovna nabídla všem ambulantních specialistům bez předběžných podmínek, trvala několik měsíců. Hlavní překážkou byl odpor ministerstva zdravotnictví, který po odchodu ministra Hegera a oslabení vlivu náměstka Noska pominul. Dohodu mezi prezidentem ČLK a generálním ředitelem VZP schválila nakonec správní rada pojišťovny dne 23.9.2013 jednomyslně.Díky vstřícnosti vedení VZP by se tak v segmentu ambulantních specialist neměla opakovat situace, která nastala před rokem u nemocnic, kterým na podnět ministerstva pojišťovny odmítly automatickou prolongaci smluv, a ještě několik dní před koncem roku nebylo jasné, v jakém rozsahu bude tak která nemocnice od letošního ledna fungovat.
 
Dohoda VZP - největší zdravotní pojišťovny s ČLK, která je ze zákona garantem kvality a bezpečnosti lékařské péče a zastupuje všechny lékaře v ČR, je dobrou zprávou nejenom pro lékaře, ale především pro pacienty, kteří, pokud jsou klienty VZP, získají jistotu, že je nikdo nepřipraví o jejich lékaře, kterému důvěřují. Kvalitní smlouvy zajišťující stabilitu lékařských praxí považuje komora za jednu z hlavních podmínek rozvoje ambulantní lékařské péče. 
 
Lékařská komora bude pokračovat v jednání s VZP o konkrétních podmínkách nových smluv. A samozřejmě bychom uvítali, kdyby obdobně seriózním způsobem k ambulantním specialistům přistoupily také ostatní zdravotní pojišťovny. 
 
Dohodu s VZP považujeme za první, avšak velmi důležitý krok k posílení postavení soukromých lékařů - ambulantních specialistů. S novou politickou reprezentací, která vzejde s předčasných parlamentních voleb, budeme jednat o tom, aby se trvalé smluvní vztahy staly zákonem garantovaným standardem. Jedině pak budou moci lékaři své praxe svobodně prodávat a síť soukromých zdravotnických zařízení se bude přirozeným způsobem obnovovat, aniž by nám hrozilo nebezpečí pohlcení ze strany zdravotnických řetězců. O existenci a prosperitě soukromých lékařských praxí musí rozhodovat zájem pacientů, nikoliv libovůle úředníků pojišťoven či krajských úřadů, jak tomu mělo být kvůli povinným přeregistracím, které naštěstí na podnět ČLK zrušil Ústavní soud.
 
Konečným cílem komory zůstávají i nadále tzv. bezesmluvní vztahy mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními, kdy povinnost zdravotní pojišťovny uhradit za svého klienta podle platného sazebníku za lege artis způsobem poskytnutou péči vzniká automaticky tím, že si tento pacient svobodně vybere určité zdravotnické zařízení.
Milan Kubek
Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy