Nastavení cookies

VZP zmírní regulace a podpoří vzdělávání lékařů

17.12.2013 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Na základě dohody, kterou prezident ČLK uzavřel s generálním ředitelem VZP ČR Ing. Kabátkem,  se Všeobecná zdravotní pojišťovna zavázala výrazně omezit regulace uplatňované za rok 2013 vůči ambulantním specialistům, ambulantním gynekologům a praktickým lékařům. VZP se zároveň zavázala, že bude v roce 2014 bonifikovat lékaře – držitele Diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory.

Informace prezidenta ČLK o závazku VZP ČR omezit po dohodě s ČLK uplatňování regulací vůči ambulantním lékařům a podpořit lékaře splňující podmínky celoživotního vzdělávání garantovaného ČLK.

Vážené kolegyně a kolegové,

s radostí vás mohu seznámit s obsahem dohody, kterou jsem dne 16.12.2013 uzavřel jménem České lékařské komory s generálním ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Ing. Kabátkem.

Všeobecná zdravotní pojišťovna se na základě naší dohody zavázala výrazně omezit regulace uplatňované za rok 2013 vůči ambulantním specialistům, ambulantním gynekologům a praktickým lékařům. VZP se zároveň zavázala, že bude bonifikovat lékaře za celoživotní vzdělávání.

 

Zmírnění regulací

Pokud zdravotnické zařízení poskytující lékařské služby v segmentu ambulantní specializované péče, ambulantní gynekologické péče nebo všeobecného praktického lékařství, respektive praktického lékařství pro děti a dorost nepřekročí limit stanovený vyhláškou č. 475/2012 Sb. o více než 200 tisíc korun, nebude VZP uplatňovat za rok 2013 žádné regulační srážky za předepsané léky a zdravotnické prostředky, za vyžádanou péči a za zvláště účtovaný materiál.

Ani v případě, že lékař (zdravotnické zařízení) překročí limit o více než 200 tisíc korun, neznamená to ale automaticky, že vůči němu VZP uplatní regulace. V takovém případě totiž bude o odborné oprávněnosti pro překročení limitu rozhodovat rozhodčí orgán složený z jednoho zástupce VZP, jednoho zástupce ČLK a jednoho odborníka z daného oboru. Na základě posouzení tímto orgánem bude individuálně rozhodováno, zda pojišťovna přistoupí k regulacím, nebo je naopak promine.

Vstřícným přístupem k regulacím, ke kterému se VZP rozhodla po jednáních s ČLK, chce pojišťovna jednak vyhovět nálezu Ústavního soudu, který označil plošně uplatňované regulace za neústavní, a zároveň chce podpořit své smluvní partnery – lékaře, kteří poskytují kvalitní služby jejím klientům.

VZP předpokládá, že díky naší dohodě nebude v porovnání s parametry tzv. úhradové vyhlášky pro rok 2013 uplatňovat vůči ambulantním lékařům regulační srážky v celkové výši cca. 330 milionů Kč.

 

Bonifikace lékařů za celoživotní vzdělávání

Snahou o neustálé zvyšování kvality lékařských služeb je motivována i druhá část dohody ČLK s VZP - odměňování lékařů za celoživotní vzdělávání. Po dohodě s Českou lékařskou komorou zvýší v roce 2014 Všeobecná zdravotní pojišťovna o jeden haléř za každý vykázaný bod platby těm lékařům, kteří doloží Diplom celoživotního vzdělávání ČLK. Obdobným způsobem bude těmto lékařům navýšena hodnota bodu v porovnávacím období, aby při stejném objemu poskytovaných služeb nedošlo k překročení regulačního limitu. Po předložení Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK budou mít lékaři na uvedenou bonifikaci automaticky nárok bez jakéhokoliv dalšího posuzování.

VZP předpokládá, že v roce 2014 vyplatí na základě naší dohody lékařům - držitelům Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK navíc až 80 milionů Kč.

 

Připojí se ostatní pojišťovny k naší dohodě?

Dne 17.12.2013 jsem jménem ČLK oslovil ředitele ostatních zdravotních pojišťoven s žádostí, aby se také jejich pojišťovna připojila k naší dohodě s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Pokud by parametry výše popsané dohody pro ně nebyly přijatelné, vyzval jsem je k jednání o podmínkách spolupráce při zajišťování kvalitní lékařské péče pro klienty jejich zdravotní pojišťovny.

 

S kolegiálním pozdravem a přáním klidných vánočních svátků i úspěšného vstupu do nového roku 2014

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Název Velikost
13.12.16 Tisková zpráva VZP a ČLK.pdf 137.7 kB
Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy