Nastavení cookies

Další možnost zvýšení příjmů pro ambulantní specialisty

03.03.2014 | Prezident / Sekretariát prezidenta

Na základě nejnovější dohody s ČLK navýší VZP pro ambulantní specialisty objem tzv. referenčních bodů (PBref). Dohoda se týká všech ambulantních specialistů, kteří podepíší na rok 2014 úhradový dodatek vycházející z uzavřené dohody mezi VZP a ČLK.

Vyhláška č. 428/2013 Sb. stanoví, že se do počtu vykázaných a pojišťovnou uznaných bodů za referenční období počítají pouze ty body, které nebyly uhrazeny ve snížené hodnotě. Jako referenční období slouží rok 2012.

   Na základě nejnovější dohody s ČLK navýší VZP pro ambulantní specialisty objem tzv. referenčních bodů (PBref), což je jednoho z kritérií, která ovlivňují výslednou hodnotu bodu (HBred). Množství uvedených referenčních bodů bude pro rok 2014 ze strany VZP oproti úhradové vyhlášce navýšeno o 50 % těch bodů, které byly v roce 2012 uhrazeny pojišťovnou ve snížené hodnotě. Šlo o body vykázané a pojišťovnou uznané nad limit plné úhrady.

   Dohoda se týká všech ambulantních specialistů, kteří podepíší na rok 2014 úhradový dodatek vycházející z uzavřené dohody mezi VZP a ČLK. Toto ujednání bude zohledněno ve vyúčtování za rok 2014. To znamená, že v platnosti zůstávají pojišťovnou rozeslané úhradové dodatky, včetně záloh ve výši 98 %, jak je dohodlo s VZP Sdružení ambulantních specialistů.

   ČLK ze strany SAS již dříve odsouhlasené zálohy ve výši 98 % referenčního období akceptuje a vychází tak vstříc Všeobecné zdravotní pojišťovně, která by podle vyhlášky měla stanovit zálohy ve výši 100 %. VZP však na oplátku na základě nejnovější dohody s ČLK výše uvedeným způsobem zvýší doplatky těm ambulantním specialistům, kteří neomezí množství péče vykázané v průměru na jednoho unikátního pojištěnce. Na této dohodě vydělají více ti ambulantní specialisté, kteří v minulosti nepřistoupili k účelovému omezování zdravotní péče. VZP odhaduje, že díky této dohodě s komorou zaplatí ambulantním specialistům při vyúčtování péče za rok 2014 o dalších 160 milionů Kč více.

   Vzhledem k tomu, že většina lékařů nebyla informována o výsledcích jednání, která VZP vedla s jednotlivými sdruženími poskytovatelů (např. SAS, SSG…), dohodla se VZP zároveň s vedením ČLK na účasti zástupců komory při všech vyjednáváních o úhradách ve všech segmentech lékařské péče. Komora bude o výsledcích těchto jednání informovat všechny své členy.

   Jednání o bonifikaci pro zdravotnická zařízení, kde nejsou všichni lékaři – nositelé výkonů držiteli Diplomů celoživotního vzdělávání ČLK, se nám zatím do úspěšného konce dotáhnout nepodařilo. Jednání však budou pokračovat. Naším cílem je prosadit nějakou formu proporčního zvýšení hodnoty bodu pro tato zdravotnická zařízení. Vzhledem k tomu, že se bonifikace držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání nepromítnou do zálohových plateb, a VZP je bude proplácet až zpětně ve vyúčtování za rok 2014, máme ještě stále dost času. V každém případě by si o vydání Diplomu měli požádat všichni lékaři, kteří splňují příslušné podmínky, tak, aby svůj Diplom mohli dokladovat VZP nejpozději do 31.3.2014.

 

 

    1.3.2014                                                     MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy