Nastavení cookies

14/07 Kurz – Novinky v neodkladné péči 2007

Obsah kurzu

14/07 Kurz – Novinky v neodkladné péči 2007
Datum konání: 10. 3. 2007
Místo konání: Praha, Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Koordinátor kurzu: Doc. MUDr. Jarmila Drábková, OCHRIP, FN Praha Motol

 

 

Předběžný obsah kurzu – v lednovém vydání Tempus Medicorum bude upřesněno!

 

MUDr. Jana Šeblová   
·         Nové a nejnovější drogy, kdy na ně myslet, jak je identifikovat co nejdříve, zda přibyly tzv. přírodní drogy nebo designerské, jak výsledky analýz forenzně podpořit, jaké možnosti propuštění/detence… zvolit, komu indikovat CT hlavy, troponin, co se zajištěnými drogami, kdy jsou potravinové doplňky drogami atd.
MUDr. Evžen Beitl
·         Jaké mechanismy úrazů lze očekávat od nových sportů, od dopravních nehod; jakým způsobem přednemocničně je ošetřit, čím se vybavit na asistence- CzechTek, open-air koncerty atd., kdy ordinovat na Emergency TTE, CT, MRI při různých mechanismech včetně susp. kontuze kmene, C páteře atd., jak směrovat které úrazy a jakými prostředky – replantace, polytraumata; kdy lze očekávat repatriační lety po mozkolebečních poraněních, jak informovat rodiny včetně finančních nároků, kde lze hledat informace na internetu.
MUDr. Vladimír Bicek, MUDr. Vladimír Mixa
·         Jak hledíme na nové pomůcky a přístroje- kombirourku, COPA, LM-Supreme, pistolové odsávačky vs.bateriové; chladicí balíčky,ohřívací matrace, vestová masáž, dlahy pro děti nebo ortézy v PNP , indikace kardiopumpy i dnes?; jaké problémy přinese DUPV při komplikacích doma – PNO? dislokace ?, tracheální stenty, progrese CHOPN versus kardiální nedostatečnost; šotové kazuistiky.
MUDr.  Aleš Tomek
·         Co je nového v akutní neurologii ? Jsou nové léky; kam pokročila trombolýza, stenty extracerebrální, kdy myslet na jejich indikace a kam pacienty směrovat? Narůstají indikace kraniektomií-jsou indikace již podle mechanismu poranění?; časné autologní kmenové buňky- kde jsou indikace, jak se směrují ? Změnily se přednemocniční terapie iCMP – odkazy na metodická doporučení na internetu.Stoupá počet encefalitid vč. maligních meningoencefalitid  - jak zaměřím dg. přednemocničně a na emergency, abychom využili terapeutické okno? Platí stále SoluMedrol na úrazy míchy, zejm. v C a Th oblasti?
MUDr. Jan Bělohlávek
·         Akutní koronární syndromy – změnilo se něco v posledním roce ? Jsou výsledky pozitivní v ČR? Jsou už problémy se stenty ? Mají lidé ID pro kardiostimulátor, ICD, stent včetně  pro zahraničí atd.? Dušný pacient a biochemická diagnostika na emergency – troponin, BNP, Ventolin-test ? Lze dát praktické rady k raritním syndromům – LQTS, short QT sy, sy „zlomeného srdce“, susp. kardiomyopatie atletů na hřištích vs. arytmogenní zástavy; systolické a diastolické dysfunkce levého a pravého srdce – lze dát jednoduché schéma diagnostiky přednemocničně a pro emergency?
MUDr. Otakar Buda
·         Kde váznou problémy v neodkladné péči? V diagnostice, v nevhodných metodických směrnicích  a pokynech? Ve znalostech nebo zkušenostech ? V nedostatečné komunikaci ? Jak řídit Emergency, aby bez časové mezery doplnila, co nelze v PNP. Lze kategorizovat lékaře v emergency podle oborů nebo jsou srovnatelní ? V čem ? Šotové kaustiky.
MUDr. JUDr. Lubomír Vondráček, Mgr. Vondráček, Mgr. Jana Woleská
·         Jaké kvalitativně nové problémy forenzního rázu přinesl rok 2006? Nebo jen zvýšení kvantity ? Zlepšila se dokumentace pod tlakem forenzních hrozeb? Lze dát doporučení pregnantně podle bodů : Jaké zlaté desatero (event. více) mám mít v sebereflexi, že jsem splnil vše proforenzní potřeby – až alibisticky ? Informuji rodinu správně nebo pravdivě? Kdy říci pravdu, kdy a co říci osobám blízkým; Mohu být ozbrojen –sprejí? taserem, zastrašující maketou – jako občan lékař ?
      šoty s kazuistikami.
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
·         Která jsou nepodkročitelná minima ve vybavení léky, pomůckami, podle jednotlivých metodických pokynů odborných společností ( z jejich přehledů a znění- citace). Jaké jsou novinky v první pomociposkytované lékaři bez vybavení, co očekávat, co event. učit; máme u nás medicínu divočiny a jak ? Jsou novinky v traumaplánech a evakuačních plánech a jak z nich vzít to přináležející. Bezpečnost zdravotníků a jaká jsou současná největší rizika poškození jejich zdraví. Je něco nového v medikaci těhotných, popř. kojících matek? 

 

 

Kategorie

Sekce Vzdělávání

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy