Nastavení cookies

29/07 Kurz – Novinky v moderní psychiatrické péči

Obsah kurzu

29/07 Kurz – Novinky v moderní psychiatrické péči
Datum konání: úterý 30. 10. 2007 od 9 hodin
Místo konání: Psychiatrická klinika 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2, velká posluchárna
Koordinátor kurzu: MUDr. Ladislav Procházka, předseda oborové komise pro psychiatrii VR ČLK

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
  • Afektivní poruchy (novinky v léčbě)
As. MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.
  • Schizofrenní poruchy (novinky v léčbě)
Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
  • Demence (možnosti biopsychosociální péče)
Doc. MUDr. Hana Papežová, CSc.
  • Somatoformní poruchy (diagnostika a léčba)
Doc. MUDr. Ivo Paclt, CSc.
  • Hyperkinetická porucha od dětství do dospělosti (novinky v diagnostice a léčbě hyperkinetické poruchy dětí a dospělých)
Prim. MUDr. Petr Popov
  • Substituční léčba u duševních poruch vyvolaných účinkem psychoaktivních látek (indikace a úskalí substituční léčby)
MUDr. Zdeněk Bašný
  • Vývojové trendy moderní psychiatrie v České republice (iluse, vise, realita)
MUDr. Ladislav Procházka
  • Přínos soudní psychiatrie pro klinickou praxi (konfrontace psychiatrie s právními normami)
Po ukončení vzdělávacího semináře event. neformální diskusní posezení k aktuálním otázkám psychiatrické péče.

Kategorie

Sekce Vzdělávání

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy