Nastavení cookies

41/08 Kurz - Péče o sebe jako prevence syndromu vyhoření;

Obsah kurzu

Kurz č. 41/08 - Péče o sebe jako prevence syndromu vyhoření;
Datum konání: 12. – 13.9.2008
Místo konání: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka akce: 15 hod.
Účastnický poplatek 1750,-Kč
Koordinátor: PhDr.Blanka Čepická

Forma: workshop – teorie k tématu, pak aktivní účast formou nácviků, sebezkušenost a rozbor získaných poznatků.
Velký důraz se klade na diskuzi a výměnu zkušeností všech účastníků na každém workshopu. Není to tedy klasický typ výuky za katedrou přednášející hovořící k publiku.
Často se cvičí v trojicích systémem sdělující – přijímající – pozorovatel, aby každý dostal dostatek zpětných vazeb. Cílem je sebereflexe a možnost pracovat na určité specifické dovednosti, která účastníkům může pomoci řešit určitý typ náročných situací.
Struktura obsahu je dána požadavky účastníků, které se formulují na začátku setkání. Na konci je zhodnocení, zdali došlo k naplnění očekávání a získání toho, pro co si účastníci přišli.
Počet účastníků: 15 - 18

· Proč péče o sebe - je na ní nárok? Pozorování změn psychiky u sebe a u kolegů.
· Syndrom vyhoření – týká se také mě?
· Prevence syndromu vyhoření – smlouvy, jasnost role, vliv očekávání, syndrom pomáhajících profesí.
· Zisky a ztráty spojené s profesí – čím vládneme.
· Co formuje vlastní pojetí role lékaře? Má lékař nárok na pomoc?
· Etika a její vliv na možné profesionální vyhoření.
· Vliv role na zacházení se sebou.
· Vliv psychologických her na psychiku zdravotníků
· Jak zvyšovat energetické zisky – pozitivní ocenění, vliv vážnosti role, vliv zpětné vazby, vliv spolupráce. (Co mohu přijmout, jaká ocenění „mají hodnotu“).
· Jak zmenšovat energetické ztráty
· Život osobní a život profesní
· Vliv vztahů v pracovním kolektivu, vliv systému, ve kterém se pohybujeme. Vztahy nadřízení - podřízení.
· Vzdělávání ve specifických oblastech – proč, nač, jak,
· Vliv sebereflexe – umím měnit zvyky a zvyklosti?
· Psychologické potřeby, specifické a nespecifické druhy péče o potřeby
Součástí modulu jsou ukázky z některých profesionálních způsobů péče o sebe – balintovská skupina, autogenní trénink, supervize, CISM)

Kategorie

Sekce Vzdělávání

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy