Nastavení cookies

50/08 Kurz – Data, klinické momenty i novinky v neodkladné péči: zkušenosti z atestací a k atestacím z urgentní a intenzivní medicíny

Obsah kurzu

50/08 Kurz – Data, klinické momenty i novinky v neodkladné péči: zkušenosti z atestací a k atestacím z urgentní a intenzivní medicíny
Datum konání: 27.9. 2008
Místo konání: Praha 5, Klub ČLK, Lékařská 2
Koordinátor kurzu: Doc. MUDr. Jarmila Drábková, OCHRIP, FN Praha Motol

MUDr. Jan Bělohlávek:
  • Dnešní pohled na dysrytmie a jejich akutní léčbu; varovné dysrytmie; EKG klidové a zátěžové - hodnocení včetně v předoperační přípravě a v pooperačním období; které léky ponechat a které připojit - betablokátory + statiny? Warfarinizace a akutní operační výkony. Jsou u seniorů některé chlopenní vady typické a nutno na ně brát zřetel při jakémkoli akutním stavu ? Systolické a diastolické dysfunkce levo- a pravostranné -m liší se symptomatologie a akutní léčba?

MUDr. Vladimír Bicek:
  • Jak dnes řadíme KPR v různých situacích? Co změnily AED? Znamená využití laryngeální masky změnu v poměru kompresí a vdechů? Jaké jsou názory na léčebnou hypotermii a odloženou resuscitaci - u polytraumat, netraumatických příhod s dlouhým časovým faktorem? Které léky nelze kombinovat a které naopak mají vhodné interakce ve vlivu na myokard a vazomotoriku? Vazopresin a terlipresin - adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin, dopexamin - jak je zhodnotit, popř. kdy a jak kombinovat?
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.:
  • Jak se díváme dnes na profylaxi SIRS, MODS, ARDS - patří již do první linie ? Rizika, která narůstají a kdy na ně myslet-které diagnózy jsou nejčastěji opomíjeny ? TEN, únavový syndrom, překrývající se autoimunitní syndromy, myopatie a další záludné momenty. Které hlavní bioindikátory vyžadujeme ? Co bylo nového na posledních velkých kongresech o akutních stavech ? Analgosedace, restrikce - jejich medicínská stránka.
  • Nové pojmy v medicíně akutních stavů, často nepřeložitelné a nepřekládané, jako rave, out-of-body experience; near-death experience, POCT, sarkopenie, difuzní axonální trauma atd. Nové "guidelines" zahraniční i domácí pro různé akutní stavy a neodkladné situace.
prim. MUDr. Jiřina Hobstová:
  • Nová, závažná, foudroyantní infekční rizika pro pacienty i pro zdravotníky. Jaké minimum máme vědět o biologických zbraních všedního dne a o nezvyklých infekcích, s nimiž se lze setkat? Rizika podceňovaných chorob, před nimiž máme varovat i akutní pacienty - CMV, MRSA, hepatitidy a další.
Doc. MUDr. Přemysl Klír:
  • Smrt z dnešního pohledu soudního lékaře. Agrese. Domácí násilí; týrání a zneužívání. Podezření a oznamovací povinnost atd. Překvapivé momenty. Výpovědi, dokumentace.
MUDr. Jana Šeblová:
  • Nové drogy, nové profily otrav a nové postupy. Která rizika kterých drog jsou nejzávažnější a v které fázi ? Profesionální náročnost, zátěž a profylaxe nežádoucího dopadu profese na osobnost lékaře při trvalém řešení akutních závažných stavů za nejistoty a rizika.
MUDr. Aleš Tomek:
  • Novinky v akutní neurologii - nové "guidelines" při akutních cévních mozkových příhodách. Které léky dnes uznáváme jako účinné a které se vyřazují v akutních stavech ? Opakované křečové stavy - nejčastější příčiny, dif,. dg. a postup.
MUDr. JUDr. Lubomír Vondráček, JUDr. Jan Vondráček jun, Mgr. Jana Woleská:
  • Spoluzodpovědnost členů rodiny - domácí intenzivní péče a odpovědnost laiků. Poučení z nedávných případů vniknutí reportérů do ZZ; etika masmédií a zdravotníků.
  • Srovnatelná práva a povinnosti.Principy MIMS, snížená příčetnost, organický psychosyndrom, farmako-ovlivnění, vliv strachu a nejistoty v akutních stavech. Ovlivnění pacientů i lékařů.

Kategorie

Sekce Vzdělávání

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy