Nastavení cookies

2/09 Kurz – Neodkladná péče - novinky roku 2008 a perspektivy 2009

Obsah kurzu

Vzdělávací den České lékařské komory - 24. ledna 2009
Neodkladná péče - novinky roku 2008 a perspektivy 2009
Program
8,15 - 9,00
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
primářka OCHRIP FN Motol
Zahájení.
Charakter a stručný přehled nejdůležitějších novinek 2008.
9,10 - 10,00
MUDr. Marek Jakoubek:
Velká dopravní nehoda - postupy v přednemocniční neodkladné péči a na Emergency - medicínské postupy, rychlá diagnostika, priority, permisivní parametry, START, třídění na Emergency, urgentní diagnostika; jak vyřešit psychoreaktivní stavy a pohyb v rizikovém prostředí ?
10,00 - 10,50
MUDr. Vladimír Bicek:
Novinky v KPR k roku 2008 / 2009; které z nich je vhodné užít a které jsou perspektivní, které odložíme a proč ?
10,50 - 11,40
MUDr. Jana Šeblová:
Novinky v akutních otravách, na drogové scéně; antidota, jejich terapeutické okno a užití, uložení. Ochrana, možnosti dekontaminace.
11,45 -12,30
MUDr. Jiřina Hobstová:
Chřipka, rizika pandemie; varovná situace - hrozící akutní závažné infekce - postup, ochrana. Perspektiva pro rok 2009 ?
12,30 - 13,00
Občerstvení
13,00 - 14,30
MUDr. JUDr. Vladimír Vondráček, JUDr. Jan Vondráček:
Hlavní medicínsko-právní problémy a rizika, spojené s akutními stavy; stížnostní agenda, poučení z kazuistik, jednotlivých případů a z jejich řešení. Máme z roku 2008 nové paragrafy, které je třeba z medicínsko-právního pohledu znát ?
14,40 - 16,30
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.:
Novinky: Metodické postupy zahraniční i domácí; Nové směrnice a standardy. Výsledky významných studií, uzavřených v roce 2008.. Nové léky a nové pomůcky pro neodkladnou péči. Význam psychosociálních momentů v neodkladné péči - doporučení světových kongresů..
Momenty z EU 2009.
Diskuse, komentáře, návrhy
Jarmila Drábková

Kategorie

Sekce Vzdělávání

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy