Nastavení cookies

21/09 Kurz – Novinky v neodkladné péči 2009 - opakování

Obsah kurzu

21/09 Kurz – Novinky v neodkladné péči 2009 - opakování

Datum konání: 25.4. 2009

Místo konání: Praha 5, Klub ČLK, Lékařská 2

Koordinátor: Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., OCHRIP, FN Praha-Motol

Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

 • Metodické postupy naše i zahraniční v roce 2008 a pro rok 2009, Výsledky významných studií a jejich praktická aplikace.

 • Nové léky a nové pomůcky / přístroje/nástroje pro neodkladnou péči. Význam psychosociálních monetů - priority současné doby. Momenty z EU 2009. CHOPN a narůstající problematiky neurodegenerativních chorob a jejich akutních stavů. Kazustiky.

Doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc.

 • Domácí násilí, podezření, realita, dokumentace. Týrání dětí, seniorů.

 • Právní aspekty, povinnosti. Smrt v dnešním pohledu.

MUDr. Marek Jakoubek, MUDr. Vladimír Bicek

 • Velká dopravní nehoda - jaké nové povinnosti a požadavky ?

MUDr. Vladimír Bicek

 • Co je přijato pro KPR a co je perspektivní ? Pomůcky, AED, ICD apod.

MUDr. Jan Bělohlávek

 • Novinky v akutní kardiologii - ACS, biomarkery kardiomyopatií, srdečních dysfunkcí a selhání.

Prim. MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.

 • Nové drogy, antidota, nové způsoby užití, terapeutické okno a okamžitý postup.

 • Ochrana zdravotníků, rizika kontaminace, idea dekontaminace.

MUDr. JUDr. Lubomír Vondráček, JUDr. Jan Vondráček

 • Hlavní medicínsko-právní problémy a rizika; poučení z kazuistik.

 • Máme z roku 2008/2009 nová právní opatření ?

 • Postupy při mimořádných událostech a pochybeních.

Kategorie

Sekce Vzdělávání

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy