Nastavení cookies

01/10 Kurz – Efektivní vedení lékařské praxe - přesunuto na 20. února

Obsah kurzu

Datum konání: 9. 1. 2010

Místo: Praha (bude upřesněno)

Koordinátor: Ing. Michal Pravda, MBA
  • Co to znamená pracovat se systémem.
  • Možné cíle lékařské praxe.
  • Kdo je ve zdravotnictví zákazníkem a co z toho plyne.
  • Jak zjistit, je-li ZZ úspěšné?
  • Co označuje termín „klíčový proces zdravotní péče“.
  • Jak pracovat s výkonností a kvalitou zdravotní péče.
  • Jak lze navyšovat zisky ZZ (Aplikace LEAN a Six Sigma ve zdravotnictví).

Kurz na téma „vedení lékařské praxe“ je určen všem zájemcům, kteří provozují NZZ. Díky použití příkladů, případových studií a srozumitelné teorie se mohou seznámit s vybranými metodami řízení provozní jednotky. Např. ujasnit si, podle jaké strategie má zařízení fungovat, vybrat si cíle, kterých by mohlo dosáhnout a sledovat pomocí jednoduchých nástrojů, zda se cíle naplňují. Pro dobré vedení NZZ je vhodné pochopit průběh základních procesů, co jejich existence pro úspěšnost zařízení znamená a zda se dají např. ještě nějak pozitivně ovlivňovat.
Důležité je pochopit, jakou roli v těchto procesech zaujímá klient příslušného zařízení. Zájemci budou také seznámeni s možnostmi, jak využít např. zpracování dat a možnosti průběžné analýzy, jak identifikovat, co rozvoji brání, jak dosáhnout stabilního prostředí, které omezí riziko překvapivých změn.
Pro ilustraci popsaných nástrojů používáme množství konkrétních příkladů, které pomáhají propojit ekonomickou teorii s konkrétním zdravotnickým prostředím.
Kategorie

Sekce Vzdělávání

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy