Nastavení cookies

13/10 Kurz – Dětská psychiatrie

Obsah kurzu

Datum konání: 13. 3. 2010
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Přednáší: Doc. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

· Biologické základy psychických poruch (genetika, elektrofyziologie, zobrazovací metody).

· Klinické aspekty moderních biologických poznatků.

· Kazuistiky.

V dětské a dorostové psychiatrii došlo v posledních patnácti letech k výrazným změnám. V současnosti je moderní dětská psychiatrie ze 60 % oborem biologickým, důležité jsou znalosti fyziologie, genetiky, biochemie a zejména zobrazovacích (funkční MRI) a dalších metod. Rychle se mění farmakologie, zejména v oblasti stimulancií, antidepresiv a atypických neuroleptik. V poslední době se mění i přístup k infantilnímu autismu od behaviorálních metod k biologické léčbě, zejména psychofarmakologii. Hyperkinetická porucha je poruchou s dobře známou genetickou podmíněností, pozitivními nálezy zobrazovacích metod a velmi úspěšnou farmakoterapií, přibývá dat o léčbě tiků, kde je např. nově užíván atypický agonista a parciální antagonista dopaminu aripiprazol. Poruchy léčené v dětství přecházejí do dospělosti a jsou zde rovněž úspěšně léčeny stimulancii a atomoxetinem (ADHD). Intenzivní zájem o některé poruchy např. inf. autismus přináší řadu nepřesných diagnóz, proto je extrémně důležitá precizní znalost psychopatologie dětského věku i psychopatologie dospělých. Sdělení je doplněno kazuistikami se zajímavými a inovativními terapeutickými přístupy, dokumentované také příslušnými nálezy na EEG, eventuálně nálezy genetickými. Autor podává podrobnou informaci o problematice pro pediatry a informuje o správních postupech při spolupráci pediatra a dětského psychiatra.


Kategorie

Sekce Vzdělávání

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy