Nastavení cookies

18/11 Kurz – Moderní trendy v zobrazovací diagnostice, denní praxe, indikace k vyšetření

Obsah kurzu

18/11 Kurz – Moderní trendy v zobrazovací diagnostice, denní praxe, indikace k vyšetření

Datum konání: 26. 2. 2011

Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Doba trvání: 5 hodin
Koordinátor: Prim. MUDr. Martin Kynčl

Autoři kurzu jsou kmenovými pracovníky Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN v Motole a využívají bohatých praktických zkušeností s výše uvedenou problematikou, které se věnují i v rámci nejrůznějších výzkumných projektů.

MUDr. Blanka Prošová

  • Dopplerské vyšetření cév se zaměřením na dospělý věk.

MUDr. Lenka Mrázková

  • Kontrastní UZ vyšetření.

MUDr. Theodor Adla

  • Moderní trendy v diagnostickém zobrazení srdce, indikační kritéria, možnosti vyšetření.

Richard Bruna

  • CT postprocessing, klinické použiti v denní praxi.

MUDr. Martin Kynčl

  • Management zobrazování intraabdominální onkologické problematiky v dětském věku.

Kurz se bude z části věnovat celkovému managementu zobrazování nejčastější onkologické intraabdominální problematiky v dětském věku – nádory jater, ledvin a retroperitonea, možnosti diferenciální diagnostiky, postupy a současné moderní trendy zobrazení, indikace k vyšetření, zkušenosti z pracoviště věnujícímu se především zobrazování onkologické problematiky v dětském věku na KZM ve FN v Motole.
Dalším blokem bude shrnutí možnosti zobrazení srdce v dospělém i dětském věku (dual-source CT, MR vyšetření srdce), indikace k jednotlivým typům vyšetření, moderní možnosti zobrazeni patologii a stavu.
Pozornost bude dále věnována souborně dopperlovským UZ vyšetřením cév především v dospělém věku, probrány budou možnosti a limitace vyšetření, navrženy budou standardy indikačních kritérii.
Celá jedna část bude podrobně věnována kontrastnímu UZ vyšetřování (CEUS), rozšiřujícím se indikačním možnostem tohoto vyšetření, principy, výsledky, srovnání s ostatními metodami zobrazení.
V neposlední řadě bude pozornost věnována CT postprocesingovým algoritmům, následným 3D a virtuálním rekonstrukcím jednotlivých CT angio vyšetření cév, dýchacích cest, skeletálních patologií.


Kategorie

Sekce Vzdělávání

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy