Nastavení cookies

49/11 - Mezinárodní symposium Etika a komunikace v medicíně - OBSAZENO

Obsah kurzu


49/11 – 1. mezinárodní symposium „Etika a komunikace v medicíně“Datum: 29. 11. 2011, 14:00 – 18:00 hod.
Místo: Kongresový sál Nemocnice Na Homolce, Praha 5,
Odborní garanti:
MUDr. Milan Kubek,MUDr. Helena Stehlíková, Doc. MUDr. Petr Bartůněk,CSc.
PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA
Česká lékařská komora si Vás dovoluje pozvat na 1. mezinárodní symposium České lékařské komory.
Cílem symposia je diskuse k aktuálním otázkám etiky
a komunikace v medicínských oborech, a to jak v oblasti lékařských, tak zdravotnických profesí.
Na symposiu vystoupí přední domácí i zahraniční odborníci z oblasti medicínských profesí, ale i oblastí, které se této problematiky týkají.
MUDr. Milan Kubek
Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th. D.,
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych,
Prof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, CSc.,
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA,
Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.,
Doc. MUDr. Jan Libiger, CSc.,
Doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.,
Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.,
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Prof. Peter G. Fedor-Freyberg, MD, PhD, Dr. h. c. mult., Švédsko,
Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc., Slovensko,
Lili Maas, ArtD., Švédsko.
MUDr. Helena Stehlíková,


 


Součástí symposia bude představení mimořádné monografie s titulem ETIKA A KOMUNIKACE V MEDICÍNĚ, kterou vydává Česká lékařská komora ve spolupráci s nakladatelstvím Grada a na které
se podílelo více než 40 předních odborníků z řady oblastí. Na závěr symposia budou všichni účastníci
pozváni k vzájemné diskusi s malým občerstvením.


 

 

Kategorie

Sekce Vzdělávání

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy