Nastavení cookies

44/11 - Kurz - Novinky v neodkladné péči 2011 a zajímavé kazuistiky

Obsah kurzu

Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK

Koordinátor: Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., OCHRIP, FN Praha 5–Motol

 

Prim. MUDr. Jiřina Hobstová

  • Alimentární vážné infekce se selháním ledvin i pobyty s exotickou dovolenou.

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.

  • Domácím a rozmáhající se násilím individuální i skupinové.

Prim. MUDr. Jan Sikora

  • Jak se vyrovnat s pacientem naprosto neadekvátního chování a jednání v akutní situaci.

Prim. MUDr. Karel Dlask

  • Novinky v dětské urgentní péči vč. pokousání psy, domácí násilí na dětech, zneužívání,

týrání po zdravotní stránce, kontakt s handicapovaným dítětem a jeho rodiči.

 

(program bude doplněn ještě o další, již tradiční, témata)

Kategorie

Sekce Vzdělávání

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy