Nastavení cookies

11/12 Kurz – Novinky v neodkladné péči 2012

Obsah kurzu

11/12 Kurz – Novinky v neodkladné péči 2012

Datum konání: 10. 3. 2012

Místo konání: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK

Délka: 9 hodin

Koordinátor: Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

 

 

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D, ředitel – Ústav forenzních studií a urgentní medicíny, Univerzita Ostrava

Problémy spojené s  podezřením z násilného činu, týrání, zneužívání, znásilnění, date-rape a trestních činů v souvislosti s drogami a alkoholem; domácí násilí; možnost fotodokumentace u psychonekompetentních pacientů; poučné kazuistiky – první linie a Emergency

 

Prim. MUDR. J. Hobstová, Ph.D. – FN Motol, Praha

MRSA, Clostridium difficile, VRE, HIV, TB, hepatitida C, hepatitida A, PVL, HUS a další nová rizika – jak se zachovat v první linii a na Emergency v léčbě, opatřeních a z pohledu ochrany personálu ? Směrnice zdravotnických zařízení. Jaká legislativa je připravena pro případ pandemie ? Státní rezervy antibiotik, antivirotik. Lze očekávat v akutní medicíně priony, viriony, mutované patogeny a další záludnosti ?

 

MUDr. Vl. Mixa, Ph.D. – FN Motol, Praha

Neošetřitelný dětský pacient v akutním stavu – medikace  nespolupracujících, neurotických, mentálně retardovaných a hendikepovaných dětí při akutních příhodách; přítomnost - role rodičů. Alternativní postupy – jejich možnosti a užití.

 

Doc. MUDr.J. Drábková, CSc. -  FN Motol, Praha

Kritické, varovné, permisivní a letální hodnoty v první linii a na Emergency, možnost prognózy,triáže, intenzity  léčby - informace pacientů a jejich blízkých

Nové nozologické jednotky a syndromy v urgentní péči; nové pohledy na úrazy.

Leidenská mutace V- faktor, kde mají své role antiagregancia a antikoagulancia v první linii ve varovných stavech a situacích? Warfarin, dabigatran, roviraxaban,

Novinky – environmentální rizika  a náhlé krize – které se nás v urgentní medicíně mohou týkat ? Jaká opatření a postupy a kde je najít ? Existuje rytmicita a meteotropismus – a to i v akutním kritickém stavu ?

 

Prim,. MUDr. A. Tomek, Ph.D., MUDr. …Šrámek, Ph.D. – FN Motol, Nemocnice Kladno

Jaké jsou zkušenosti s akutními stavy po zavedení urgentní péče o iCMP a hCMP v síti Iktových center a Komplexních cerebrovaskulárních center ?  Jak pokročily studie s kmenovými buňkami, erytropoetinem, růstovým hormonem a nakolik ovlivní neurologickou prognózu a prognózu mozkolebečních poranění ? Novinky s výslednou QOL, kognitivní dysfunkcí, PTSD a jak je ovlivnit ihned v začátku akutního stavu  z pohledu extracerebrálních a cerebrálních, resp. míšních komponent ?

 

MUDr. JUDr. L.Vondráček, JUDr. J.Vondráček, Mgr. J.Woleská – FN Motol, Praha

Které zákony se změnily a jak se promítnou do urgentní medicíny, do rozhodování pacientů a do postupů zachraňujících život ? Jak právně postihnout non-compliance pacienta, jaká zásadní rozhodnutí může pacient učinit pro dobu budoucí a nakolik se učiněná rozhodnutí respektují při stavech bezprostředně ohrožujících život ? Jaký postup zvolit u pacienta s osobní zbraní, s malým množství drogy ? Kaustiky a stížnostní agenda poslední doby.

 

 

 

 

 

Kategorie

Sekce Vzdělávání

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy