Nastavení cookies

36/12 Kurz – eHealth, telemedicína a asistivní technologie

Obsah kurzu

 

  Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

 

dovolujeme si Vám nabídnout účast na vzdělávacím kurzu pořádaném Českou lékařskou komorou, doc. MUDr. Leošem Středou z 1. LF UK Praha   a Ing. Karlem Hánou, CSc. z Fakulty  biomedicínského inženýrství ČVUT Kladno.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese seminar@clkcr.cz, nebo telefonicky na čísle 603 252 483.

 

Účastnický poplatek: 510,-Kč

 

Informace o kurzech najdete na internetové adrese www.lkcr.cz.

 

Číslo kurzu:                              36/12

Datum konání:                         středa 28. 3. 2012

Místo konání:                          posluchárna Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT,

                                                   nám. Sítná 2, Kladno  

Název kurzu:                           Kurz – eHealth, telemedicína a asistivní technologie                                                

Koordinátor:                           doc. MUDr. Leoš Středa, CSc., 1. LF UK Praha

Délka odborného programu:   dopolední

Kredity:                                   4

Lektoři:

Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.,  Ing. Karel Hána,CSc.

 

Mezi aktuální cíle elektronizovaného zdravotnictví a telemedicíny patří vytvoření stabilní komunikační struktury lékař - pacient - zdravotnické pracoviště - zdravotní pojišťovna - informativní zdravotnický portál. Kurs je koncipován jako přehled moderních trendů v eHealth. Důraz je kladen na telemedicínu jako bezpečné používání informačních a telekomunikačních technologií ve zdravotnictví. Součástí jsou i principy fungování a způsob užití současných asistivních a home care technologií.

Kurs se soustředí  na mezinárodní i českou koncepci eHealth, která byla představena v Národním plánu rozvoje eHealth schváleného Ministerstvem zdravotnictví. 

Sylabus:

Historické mezníky v telemedicíně a elektronizovaném zdravotnictví

Strategie e Health na léta  2010-2020

Principy a základní postuláty eHealth

Elektronická zdravotní dokumentace

ePreskripce

Registry ve zdravotnictví

Telemedicína jako profesní komunikační most ve zdravotnictví

Domácí distanční telemedicína a home care technologie

Asistivní technologie

eLearning ve zdravotnictví

Informnativní webové portály a prezentace

 

 

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č.16.

 

 

 

 

Kategorie

Sekce Vzdělávání

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy