Nastavení cookies

61/12 Právní seminář ČLK - OBSAZENO!!!

Obsah kurzu

Právní aktuality a rady pro lékaře 

Datum:             18. října 2012

Místo:              Hotel Ilf, Praha 4, Budějovická 15/743

Kredity:            6

Poplatek:         člen ČLK 500,-Kč, nečlen 2000,-Kč                             

Registrace:      9:00 hod.        

Zahájení:         9:30 hod.

Zakončení:       16:00 hod.

 

 

Program:

 

Úvodní slovo prezidenta ČLK – MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK

 

JUDr. Jan Mach - ředitel právní kanceláře ČLK

  • Připravovaná (případně již přijatá) novela zákona o zdravotních službách
  • Právní předpisy navazující na zákon o zdravotních službách, vyhláška o zdravotnické dokumentaci, nové požadavky na minimální personální zabezpečení, technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a některé další
  • Připravované a probíhající změny ve výběru soudních znalců z oboru zdravotnictví posuzujících práci jiných lékařů
  • Některé nové judikáty k právní odpovědnosti ve zdravotnictví a nástin nové právní úpravy odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb podle nového občanského zákoníku účinného od 1.1.2014

 

Mgr. MUDr. Dagmar Záleská - právnička ČLK

  •  Právní vztahy poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven po novelách zákona o veřejném zdravotním pojištění, hlavní problémy, doporučená řešení

 

Mgr. Miloš Máca - právník ČLK

  • Některé praktické problémy při aplikaci nových zdravotnických zákonů a doporučená řešení ("přeregistrace", pohotovostní služby, mlčenlivost)

 

Právní tým ČLK

  • Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků semináře

 

 

 

Pozvánka

Název Velikost
Právní seminář.pdf 837.4 kB
Kategorie

Sekce Vzdělávání

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy