Mezinárodní smlouvy a úmluvy

Mezinárodní smlouvy a úmluvy
Úmluva o právech dítěte
Úmluva o právech dítěte se vztahuje i k některým úsekům poskytování zdravotních služeb nezletilým pacientům, mimo jiné stanoví i právo každé dotčené osoby vyjádřit se k problematice, která se dítěte týká, pokud je dítě na takové rozumové úrovni, že je schopno tvořit si samo své názory. Tuto právní ochranu nezletilého ve vztahu k poskytování zdravotních služeb obsahuje i Úmluva o lidských právech a biomedicíně.
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod obsahuje ve znění jedenácti dodatkových protokolů, přijímaných Radou Evropy, lidská práva uznávaná signatáři úmluvy. Základní lidská práva obsažená v této úmluvě podrobněji rozvádí pro oblast zdravotnictví Úmluva o lidských právech a biomedicíně.
Evropská sociální charta
Evropská sociální charta obsahuje mimo jiné i právo na ochranu zdraví a právo na dostupnou lékařskou péči a pomoc.
Úmluva o závodních zdravotních službách
Úmluva o závodních zdravotních službách obsahuje závazky členských států při zajišťování zdravotní péče pro zaměstnance.

 

Nastavení Cookies