Představenstvo ČLK

Jméno a příjmení Funkce
MUDr. Alena Dernerová člen představenstva
MUDr. Svatopluk Dobeš člen představenstva
MUDr. David Doležal člen představenstva
MUDr. Eva Dostalíková člen představenstva
MUDr. Marcela Henčlová člen představenstva
MUDr. Pavel Kubíček člen představenstva
MUDr. Ota Mach člen představenstva
MUDr. František Musil člen představenstva
MUDr. Mgr. Dita Mlynářová člen představenstva
MUDr. Petr Němeček člen představenstva
MUDr. Zdeněk Monhart, PhD. člen představenstva
MUDr. Ludmila Říhová člen představenstva
MUDr. Martin Sedláček člen představenstva
MUDr. Tomáš Tomek člen představenstva
MUDr. Josef Trnka člen představenstva
MUDr. Pavel Vávra člen představenstva
MUDr. Miloš Voleman člen představenstva
MUDr. Ivana Vraná člen představenstva

1-20