Seznam školitelů dle SP č. 12

Praha, Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol


Číslo akreditace: 0012/12/2017
Datum vydání: 25.02.2010
Datum ukončení: 25.02.2027
Ulice: V Úvalu 84
Město: Praha 5
PSČ: 15006
Školitelé: Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., Doc. MUDr. Riedlbauchová, Ph.D., MUDr. Václav Durdil
Lék.výkony: F 009, F 010, F 011, F 012, F 013, F 014, F 015
Poznámka: