Seznam školitelů dle SP č. 12

Brno, FN u sv.Anny v Brně, I.interní kardio-angiologická klinika


Číslo akreditace: 0023/12/2018
Datum vydání: 03.11.2018
Datum ukončení: 03.11.2028
Ulice: Pekařská 53
Město: Brno
PSČ: 65691
Školitelé: MUDr.Ladislav Groch,Ph.D., MUDr. Jan Sitar, MUDr. Jiří Seménka, MUDr. Michal Rezek, MUDr. Ota Hlinomaz,CSc., Prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
Lék.výkony: F 009, F 010, F 015
Poznámka: