Nastavení cookies

7. 6. 2007: ČLK odmítá pokoutně protlačované záměry ministra Julínka

07.06.2007 |
Snižování reálných výdajů na zdravotnictví, které připravuje vláda (zmrazení plateb za tzv. státní pojištěnce, zavedení stropu vyměřovacího základu pro výpočet pojistného, zvýšení DPH na léky z 5 % na 9 %) ohrozí kvalitu a dostupnost zdravotní péče v České republice. Výdaje na zdravotnictví v ČR ve výši 7,2% HDP ( 740 euro na občana a rok ) jsou hluboko pod průměrem EU a české zdravotnictví je chronicky podfinancované.

Ministr Julínek ignoruje lékaře a jejich profesní samosprávu. Je prvním ministrem zdravotnictví, který nekomunikuje s Českou lékařskou komorou, které zákon č. 220/1991 Sb. ukládá: „hájit práva a profesní zájmy svých členů“, přičemž podle stejného zákona „každý lékař, který na území ČR vykonává lékařské povolání v léčebné a preventivní péči musí být členem ČLK“. Ministr rovněž nesplnil slib ustanovit komisi politiků a odborníků, která by připravila reformu zdravotnictví. Bez podpory veřejnosti, širokého politického konsenzu a spolupráce se zdravotníky přitom nelze vy-tvořit stabilní systém organizace a financování zdravotní péče.

Ministr Julínek místo toho prosazuje pokoutně, jako součást vládního balíku reformy veřejných financí, zásadní změny zdravotnictví, které nebyly projednány s představiteli zdravotníků. Tzv. regulační poplatky jsou pouze zástěrkou, která má sloužit k odvedení pozornosti od závažných a nevratných změn, které mohou rozložit systém poskytování zdravotní péče na základě veřejného zdravotního pojištění a ohrožují právo lékařů vykonávat svobodně své povolání.

Jde o tyto změny:
- Podřízení dosud veřejnoprávní Všeobecné zdravotní pojišťovny ministerstvu zdravotnictví znamená faktický přechod ze systému konkurujících si zdravotních pojišťoven na systém vládou ovládané tzv. národní zdravotní služby.
- Extrémní posílení pozice ministerstva, které bude nejenom ovládat VZP a tím i většinu peněz ve zdravotnictví, ale i rozhodovat o seznamu zdravotních výkonů a prostřednictvím vládou ovládané správní rady VZP i o hodnotě bodu. Systém dohodovacích řízení mezi zdravotními pojišťovnami a představiteli lékařů a zdravotnických zařízení má nahradit diktát ministerstva zdravotnictví, které bude podle své libovůle rozhodovat, s kterými zdravotnickými zařízeními a soukromými lékaři pojišťovna uzavře smlouvu i kolik jim bude platit za práci.
- Ministerstvo zdravotnictví porušuje zákon tím, že nevytvořilo ve spolupráci s ČLK vyhlášku o minimální personálním vybavení zdravotnických zařízení. Zdravotnické řetězce, podporované ze strany ministerstva, díky tomu mohou zaměstnávat nekvalifikované lékaře a svojí nekalou konkurencí zlikvidují praktické lékaře i soukromé gynekology. Pojišťovny s nimi totiž budou moci uzavírat smlouvy na poskytování této péče bez výběrových řízení. Následný vznik lokálních monopolů ( společné vlastnictví zařízení nabízejících ambulantní péči, nemocnic a v dle plánů minis-terstva i tzv. zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven ) zlikviduje i ostatní soukromé lékaře.

ČLK v současnosti jedná s poslanci všech parlamentních politických stran. Naším cílem je zabránit přijetí těchto s lékaři neprojednaných a zdravotnictví devastujících záměrů v Poslanecké sněmovně. Ministr Julínek se snaží, přilepené na vládní balík zákonů, jejichž cílem má být stabilizace veřejných financí, pokoutně propašovat poslaneckou sněmovnou zásadní změny zdravotnictví, které s reformou veřejných financí nijak nesouvisí. Ministrovi Julínkovi jde pouze o posílení své osobní moci a o prospěch silných finančních skupin.

ČLK vyzývá poslance, aby Julínkovy návrhy odmítli a tak zvýšili šanci na schválení ostatních vládních návrhů. Reforma zdravotnictví je příliš vážná věc na to, aby byla pokoutně protlačována jako přílepek na soubor opatření ke stabilizaci veřejných financí.

ČLK připravila vlastní reformní návrhy, které se budeme snažit prosadit při projednávání zákona o veřejném zdravotním pojištění v parlamentu.
Za základní pilíř reformy zdravotnictví považujeme vytvoření systému dohodovacího řízení o standardech zdravotní péče. Nepoměr mezi limitovanými finančními zdroji, tržními cenami zboží a služeb, které do zdravotnictví vstupují, a ideologicky motivovaným zadáním poskytovat veškerou dostupnou zdravotní péči za všech okolností všem, to způsobuje deformace ceny zdravotní péče, která dnes neodráží skutečné náklady jejích poskytovatelů.
Z veřejného pojištění mohou být hrazeny výkony pouze v nejlevnějším provedení, které je ještě „lege artis“. Zúžení rozsahu péče kryté ze základního pojištění vytvoří prostor pro komerční připojištění, konkurenci zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení. Toto je reforma zdravotnictví, nesmyslné regulační poplatky, jejichž účelem je pouze získat peníze, které má ze zdravotnictví odčerpat balíček vládních úsporných opatření, ty nelze při nejlepší vůli za reformu považovat.

ČLK nabízí svoji neutrální půdu i odborné zázemí představitelům všech relevantních politic-kých stran k seriozní diskusi o budoucnosti českého zdravotnictví.

ČLK vyzývá všechny organizace sdružující zdravotníky, aby spolupracovaly za účelem obha-joby existenčních zájmů svých členů.

V Praze 7. 6. 2007
MUDr. Milan Kubek
Prezident ČLK
Kategorie

Pro média

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy