Nastavení cookies

2. 8. 2007: Stanovisko představenstva ČLK k plánovanému omezení provozu krizového centra v PL Bohnice

11.11.2007 |

Představenstvo České lékařské komory je znepokojeno stagnací psychiatrické péče v ČR, která je důsledkem nedostatečného financování tohoto oboru, dlouhodobého nezájmu odpovědných orgánů o zdravotní péči v oboru psychiatrie a dále pak neujasněnosti moderní koncepce oboru.

Stanovisko představenstva :

Tzv. krizové centrum je vedle sítě psychiatrických ambulancí, denních stacionářů, psychiatrických lůžkových oddělení nemocnic a psychiatrických léčeben nedílnou a velmi významnou součástí moderní psychiatrické péče. Krizové centrum má zásadní význam pro prevenci a léčbu akutních duševních poruch, zvláště depresivních poruch různé etiologie s bezprostředním nebezpečím sebevražedného jednání. Krizové centrum má zásadní význam pro zajištění urgentní péče v psychiatrii.
Představenstvo ČLK je znepokojeno stagnací psychiatrické péče v ČR, která je důsledkem nedostatečného financování tohoto oboru. Podíl výdajů na psychiatrickou péči je v České republice v porovnání se státy Evropské unie neuvěřitelně nízký ( ČR 3,1 % zdravotních výdajů, Maďarsko 8 %, Švédsko 11 % ) a neodpovídá potřebám populace. V ČR je přitom z důvodů psychických poruch hospitalizováno každoročně 32 500 pacientů, ambulantně se psychiatricky léčí v průběhu roku 450 000 pacientů, přičemž odhadem stejné množství pacientů se s psychickými problém léčí pouze u praktických lékařů. V roce 2006 spáchalo v ČR sebevraždu 1 560 lidí.
Výbor psychiatrické společnosti ČLS JEP vyhlásil ve spolupráci s Regionální kanceláří WHO v ČR tzv. „Národní psychiatrický program 2007“ na podporu reformy psychiatrické péče v České republice. Jedním z konkrétních úkolů tohoto programu je i rozvoj krizových psychiatrických služeb ( t.j. krizových center ). Veškeré úsilí odborné veřejnosti však je a bude marné, pokud státní správa nevytvoří podmínky k tomu, aby zdravotnická zařízení mohla rozvíjet moderní postupy v psychiatrické péči. Současná stagnace psychiatrické péče v České republice je důsledkem jednak dlouhodobého nezájmu odpovědných orgánů o zdravotní péči v oboru psychiatrie, jednak neujasněnosti moderní koncepce oboru. Konkrétním projevem tohoto nepříznivého vývoje v psychiatrické péči v České republice je i omezení provozu Centra krizové intervence v Bohnicích, jehož příčinou je tíživá ekonomická situace. Vedení PL Bohnice se tímto způsobem snaží ušetřit peníze, aby mohlo zajistit ústavní psychiatrickou péči, která je prioritním úkolem léčebny.
Představenstvo ČLK vyzývá VR ČLK, aby svolala představitele oboru psychiatrie a zahájila práce, které povedou k předložení nové koncepce oboru.

Schváleno jednomyslně na zasedání představenstva ČLK 27.7.2008

Kategorie

Pro média

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy