Nastavení cookies

17. 9. 2007: ČLK podporuje protest praktických lékařů

11.11.2007 |

„ČLK podporuje praktické lékaře v jejich snaze prosadit lepší ohodnocení své práce, podporuje protest 19.9.2007 za předpokladu, že bude zachována dostupnost akutní zdravotní péče.

ČLK prostřednictvím ČLK – o.s. bude i nadále prosazovat oprávněné požadavky nejenom praktických lékařů ale i všech ostatních soukromých lékařů.“

Usnesení představenstva ČLK přijaté jednomyslně na zasedání 14.9.2007

Zásadním problémem českého zdravotnictví je nedostatek finančních prostředků. Výdaje na zdravotnictví vzrostly v roce 2006 od +4,2%, tedy výrazně pomaleji než by odpovídalo nárůstu HDP o +7,6%. Podíl výdajů na zdravotnictví v ČR tak klesl poprvé po několika letech pod hranici 7% HDP, přičemž Evropská Unie svým členům doporučuje výdaje minimálně na úrovni 8% HDP.
Vysoká kvalita a široká dostupnost zdravotní péče jsou dosahovány na úkor zdravotníků, jejichž práce není adekvátně zaplacená.
Nespokojenost praktických lékařů, jejichž příjmy stagnují a přitom jsou na jejich bedra přenášeny další a další povinnosti ( např. obrovská administrativa spojená s výběrem tzv. regulačních poplatků ), je oprávněná.
Českou lékařskou komoru znepokojuje též rozpad systému specializačního vzdělávání lékařů, který trpí zejména praktičtí lékaři, jejichž nedostatek se tak prohlubuje. Pacientům hrozí, že praktičtí lékaři odmítnou podepsat smlouvy se zdravotními pojišťovnami a živelně přejdou na tzv. pokladenský systém, kdy budou vybírat za ošetření peníze v hotovosti s tím, že si pacienti budou muset vystavené účty nechávat dodatečně proplácet v pojišťovnách.
V roce 2006 došlo díky vyhláškám ministra Ratha k výrazným úsporám ve výdajích za léky a ČLK vyjednala zvýšení plateb za tzv. státní pojištěnce ( děti, důchodci, nezaměstnaní ) o 4 mld. Kč. Také díky těmto opatřením je ekonomická situace zdravotních pojišťoven v současnosti více než dobrá. Smyslem existence zdravotních pojišťoven však není hromadit peníze na účtech a vytvářet si rezervy pro plánovanou transformaci na akciové společnosti, jejich základním úkolem je platit včas a v řádné výši za zdravotní péči, která je poskytovaná jejich klientům – pacientům.
Hesla o podpoře ambulantní lékařské péče zůstávají nenaplněná. Výdaje za péči poskytovanou praktickými lékaři ( pro dospělé i pro děti ) představují dohromady jen 8,5 mld. Kč za rok, tedy pouhá 4,7% výdajů zdravotních pojišťoven ( oproti např. 38 mld. Kč za léky na recept ). Zvýšení příjmů praktických lékařů např. o 20% by tedy zvýšilo výdaje zdravotních pojišťoven o pouhé 1% ! Požadavky praktických lékařů jsou tedy při dobré vůli na straně pojišťoven a ministerstva zdravotnictví, které je nepřímo ovládá, lehce splnitelné.
Obdobná situace je u ambulantních specialistů, jejichž péče stojí 14,8 mld. Kč za rok, což odpovídá pouhým 8,2% z výdajů zdravotních pojišťoven.

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Kategorie

Pro média

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy