Nastavení cookies

23. 10. 2007: Prohlášení představenstva ČLK k potrestání prim. Kozáka z Nemocnice Třebíč

11.11.2007 |
Představenstvo ČLK hodnotí potrestání primáře dětského odd. dr. Kozáka výpovědí danou zaměstnavatelem jako naprosto neadekvátní a nepřiměřený postih, kterým se vedení Nemocnice Třebíč snaží odvádět pozornost i od svých manažerských selhání.
Propuštění erudovaného lékaře, který se nedopustil lékařského pochybení a který je v daném regionu nenahraditelným odborníkem, ohrozí kvalitu zdravotní péče poskytované v Nemocnici Třebíč.
Představenstvo ČLK se znepokojením sleduje pokračující personální devastaci, k níž dochází v řadě nemocnic ČR.
Představenstvo ČLK znovu vyzývá ministra zdravotnictví, aby splnil povinnost, kterou mu ukládá zákon, a vydal ve spolupráci s ČLK vyhlášku o minimálních personálních standardech závazných pro všechna zdravotnická zařízení. ČLK je připravena spolupodílet se na přípravě této pro pacienty velmi důležité právní normy i na kontrole jejího dodržování. ČLK je i nadále připravena plnit pro společnost nezastupitelnou roli na státní moci nezávislého garanta kvality lékařské péče. Vzhledem k tomu, že MZ flagrantně porušuje zákon, nemůže v současnosti ČLK při nejlepší vůli garantovat občanům, že ve všech zdravotnických zařízeních jsou ošetřováni dostatečným množství patřičně kvalifikovaných lékařů.

Přijato na jednání představenstva 23. 10. 2007
Kategorie

Pro média

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy